Thông báo

[KHẨN] Thông báo về việc triển khai đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022

Kính gửi: các đơn vị

Theo yêu cầu của Đại học Huế và của Bộ GD&ĐT về việc triển khai đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2022, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị các thông tin cụ thể  như sau:

1. HỒ SƠ, BIỂU MẪU

Đối với cá nhân:

Đề xuất theo Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ (Mẫu số 1 của Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT).

Kê khai các sản phẩm khoa học đã công bố trong 5 năm trở lại và liên quan đến đề tài, nếu có (theo mẫu).

Đối với các đơn vị:

Các đơn vị tiến hành sơ tuyển và xếp thứ tự ưu tiên các đề xuất thuộc đơn vị mình, sau đó gửi hồ sơ (bản in và file) cho Trường qua Phòng KHCN&HTQT, bao gồm:

  • Danh sách các đề xuất đã xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, có ghi rõ nhóm của đề xuất (theo mẫu);
  • Các phiếu đề xuất của từng cá nhân;
  • Bản kê khai các sản phẩm khoa học đã công bố trong 5 năm trở lại của từng cá nhân (nếu có).

Ghi chú:

Các biểu mẫu Phiếu đề xuất và Danh sách tổng hợp của đơn vị được gửi kèm theo đây, hoặc có thể tải trên website của Trường, mục Văn bản >> Khoa học công nghệ >> Cấp Bộ, Quỹ Gen.

2. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ

Các đơn vị nộp hồ sơ cho Trường qua Phòng KHCN&HTQT, gửi file qua địa chỉ email: khcndhkh@hueuni.edu.vn

Thời hạn nộp: chậm nhất là đến hết ngày 17/02/2021.

3. MỘT SỐ LƯU Ý CỦA ĐHH

- Người đề xuất phải có email công vụ Đại học Huế (@hueuni.edu.vn), có hồ sơ trên CSDLKH Đại học Huế, có hồ sơ khoa học trên Google Scholar/ResearchGate (ĐH Huế sẽ kiểm tra, nếu không đủ điều kiện sẽ không đưa đề xuất vào danh mục).

- Đề xuất đề tài thuộc 1 trong 4 nhóm theo hướng dẫn tại mục 5.3 trong Công văn 562/BGDĐT-KHCNMT (được gửi kèm theo đây), người đề xuất cần ghi rõ nhóm đề tài khi nộp đề xuất.

- Sản phẩm và kinh phí đề xuất tham khảo hướng dẫn tại mục 5.4 trong Công văn 562/BGDĐT-KHCNMT.

 

Do thời hạn của Bộ rất gấp và lại rơi vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đề nghị các đơn vị khẩn trương thông báo đến các CBGV biết để đề xuất; đồng thời lên kế hoạch của đơn vị để sơ tuyển và nộp hồ sơ về Trường đúng hạn nêu trên.

 

Các biểu mẫu đính kèm:

- Phiếu đề xuất

- Bản kê khai các công trình đã công bố

- Danh mục tổng hợp của đơn vị

- Công văn 562 của Bộ GD&ĐT

File đính kèm:
2021/20210208152156_cv562-bgddt-khcnmt_08_02_2021.pdf
Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp