Thông báo

Thông báo Chương trình học bổng FULBRIGHT năm 2021

Chương trình học bổng Chính phủ Fulbright bậc thạc sĩ năm 2021-2022 đã chính thức mở đơn. Đây là một trong những chương trình học bổng toàn phần danh giá và cạnh tranh nhất! 

Chương trình học bổng chính phủ Fulbright dành cho sinh viên Việt Nam là một chương trình học bổng có giá trị và đầy thách thức nhằm tuyển chọn tài năng trẻ tuổi đạt được bằng Master (thạc sĩ) tại các trường đại học Hoa Kỳ. Chương trình tài trợ trên cơ sở cạnh tranh công bằng và không phân biệt về chuyên ngành thạc sĩ, kinh nghiệm làm việc (khu vực công hay tư).

Học bổng Fulbright dành cho bậc thạc sĩ mở vào đầu tháng 1 hàng năm – hạn nộp hồ sơ rơi vào giữa tháng 4. Hồ sơ các chương trình trải qua vòng xem chọn lọc (review) do ban tuyển chọn thực hiện sau đó chọn lọc các ứng viên tiềm năng vào vòng phỏng vấn. Nếu trúng tuyển, ứng viên sẽ được Fulbright xác nhận gói tài trợ. Sau đó, đội ngũ chuyên gia của Fulbright hỗ trợ bạn tìm và apply vào các trường đại học ở Mỹ phù hợp với mình (kéo dài từ tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau).

Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

NOIDUNGTHONGBAO

Người đăng: Phòng ĐTĐH&CTSV
Được đăng ở: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp