Thông báo

Thông báo v/v tổ chức đấu thầu dịch vụ căntin nhà A, năm 2021

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo đến toàn thể đơn vị, cá nhân có nhu cầu khai thác căntin phục vụ ăn uống như sau:

TẢI TOÀN VĂN FILE THÔNG BÁO

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp