Thông báo

Thông báo v/v kết quả đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020

Sáng ngày 07/01/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã họp và xét cho 03 hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của Nhà trường.

Xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp