Thông báo

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021

Phát huy thành công Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế những năm trước, nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn của các Trường Đại học, Cao đẳng và các trường THPT trên địa bàn khu vực Miền Trung, Hội Vật lý Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức “Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021”. Đây là cơ hội để đẩy mạnh việc hợp tác và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, nhằm thực hiện chương trình phát triển Vật lý đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

I. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 01 ngày, 20/03/2021

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

II. Nội dung

Công bố và thảo luận về các công trình nghiên cứu mới nhất của các tác giả về các lĩnh vực: Vật lý, Môi trường, Công nghệ vật liệu, Phương pháp giảng dạy, Cơ khí, Điện kỹ thuật và Tự động hóa, Điện - điện tử.

III. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

  1. Thể lệ gửi bài

- Tác giả viết báo cáo toàn văn tham dự Hội nghị theo định dạng quy định, file mẫu có thể tải tại: http://husc.hueuni.edu.vn/downloads.php?download_id=409

- Cuối bài viết cần ghi rõ họ tên tác giả chính, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ.

- Những báo cáo được phản biện đồng ý sẽ được lựa chọn đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, có đăng ký ISBN và Ban biên tập chọn một số bài gửi đăng ở Tạp chí Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học Huế (nằm trong danh mục tạp chí được tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư). Tất cả trình bày tại Hội nghị theo hình thức oral hoặc poster.

  1. Thời hạn và địa chỉ gửi bài

Báo cáo toàn văn gửi trước ngày 20/02/2021 qua địa chỉ email: vatlythuathienhue@gmail.com.

  1. Hội nghị phí

Hội nghị phí sẽ được đóng tại Hội nghị, mức đóng:

     - Cán bộ, giảng viên, giáo viên: 300.000 đồng/người

     - Nghiên cứu sinh, học viên Cao học: 200.000 đồng/người

     - Sinh viên, học sinh: miễn phí 

IV.Thông tin liên hệ

    - Mọi thông tin liên quan đến hội nghị được đăng tải trên website:.http://husc.hueuni.edu.vn/index.php 

     - Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

        + TS. Lê Trần Uyên Tú – Phó trưởng Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Điện thoại: 0327561561, email: ltutu@husc.edu.vn

        + TS. Hoàng Đại Long – Trợ lý Tổ chức và NCKH Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường ĐHKH, ĐH Huế. Điện thoại: 0972099209, email: longhoang@gmail.com

V. Ban tổ chức

1.TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Chủ tịch Hội Vật lý Thừa Thiên Huế - Trưởng ban

2. Nguyễn Văn Ân - Phụ trách Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Phó trưởng ban

3. TS. Trương Minh Đức - Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Phó trưởng ban

4. Lê Đại Vương - Trưởng Khoa Công nghệ Hoá - Môi trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - Phó trưởng ban

5. TS. Nguyễn Mạnh Sơn - Cán bộ Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Phó trưởng ban

6. Lê Trần Uyên Tú - Phó trưởng Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Ủy viên thường trực

7. Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng KHCN-HTQT, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Ủy viên

8. Ngô Khoa Quang - Trưởng bộ môn Công nghệ vật liệu, Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Ủy viên

9. Lê Thị Ngọc Bảo - Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện và Tự động hóa, Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Ủy viên

VI. Ban Thư ký

  1. Lê Trần Uyên Tú - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Trưởng ban thư ký
  2. TS. Hoàng Đại Long - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Uỷ viên
  3. Lê Thị Ngọc Bảo - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Uỷ viên
  4. TS. Nguyễn Phạm Quỳnh Anh - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Uỷ viên
  5. Lê Xuân Diễm Ngọc - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Uỷ viên

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng, các trường THPT ở miền Trung, Tây Nguyên tham dự Hội nghị.

Ban Tổ chức rất mong được sự hỗ trợ kinh phí của các cá nhân và tổ chức. Mọi đóng góp xin gửi về Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế. Chúng tôi chân thành cảm ơn!

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐHH

 
(đã ký)


PGS.TS. Võ Thanh Tùng

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp