Thông báo

THÔNG BÁO Về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống lũ lụt.

Trong những ngày vừa qua tình hình mưa lũ ở Thừa Thiên Huế diễn biến phức tạp, theo dự báo thời gian tới mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị trong Nhà trường như sau:

  1. Tất cả học sinh, sinh viên Nhà trường được nghỉ học ngày 10/10/2020;
  2. Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên giữ thông tin liên lạc để xử lý các tình huống phát sinh; cán bộ, viên chức, giảng viên các Khoa chủ động nắm thông tin kịp thời tình hình học sinh, sinh viên của mình để báo cáo và có phương án hỗ trợ;

Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS.Võ Thanh Tùng

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp