Thông báo

Buổi giới thiệu chương trình trao đổi sinh viên, kỳ học hè và học bổng sau đại học của ĐH Thành Công, Đài Loan

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Huế (ĐHKH) và Đại học Thành Công – Đài Loan, các giáo sư từ Đại học Thành Công sẽ đến làm việc và giới thiệu các thông tin về Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên/Kỳ học hè và cơ hội học bổng của Đại học Quốc Gia Thành Công, Đài Loan, năm học 2017-2018.

Đại học Quốc Gia Thành Công (NCKU) nằm ở thành phố Đài Nam (Tainan), Đài Loan là đại học xếp hạng thứ 2 của Đài Loan và thứ nhất trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật. NCKU nằm trong tốp 100 trường đại học thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Thời gian: 9:00-10:00 ngày 11 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Tại phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học Huế.

Nội dung:

- Giới thiệu về chương trình trao đổi sinh viên (Exchange student), kỳ học hè (Summer School 2018) cũng như cơ hội học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ, và cuộc sống tại Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Nam, Đài Loan. 

- Trả lời câu hỏi của sinh viên.

Thông tin về Chương trình Trao đổi sinh viên có thể tìm thấy tại http://ird.oia.ncku.edu.tw/files/11-1382-16053.php?Lang=en

Thông tin về Kỳ học hè dành cho sinh viên quốc tế có thể tìm thấy tại http://summerschool.web2.ncku.edu.tw/bin/home.php

Thông tin về cơ hội học bổng thạc sĩ, tiến sĩ có thể tìm thấy tại http://admissions.oia.ncku.edu.tw/

Nếu cá nhân nào muốn nhận thông tin hỗ trợ về chương trình trao đổi sinh viên (Exchange student), kỳ học hè (summer school) và cơ hội học bổng thạc sĩ, tiến sĩ, xin vui lòng điền thông tin cá nhân vào link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX66Xo9uC4ZeRdC3DmZ8ttdg0L512dJg9lBfz5YW7RC73Ypg/viewform

Người đăng: TH

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp