Thông báo

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý I/2017 và dự kiến công tác trọng tâm quý II/2017

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I/2017

VÀ DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II/2017

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 của Nhà trường, Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2017 và dự kiến triển khai một số công tác trọng tâm quý II/2017 như sau:

 

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I/2017

I. Công tác đào tạo

1. Đào tạo đại học

- Hoàn thành kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp và cấp phát văn bằng tốt nghiệp đợt 1, năm 2017; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho các lớp hệ vừa làm vừa học tại trường và cơ cở liên kết đào tạo.

- Hoàn thành công tác tuyển sinh ngành CTXH đợt 2 năm 2016 tại Bình Định.

- Xử lý, điều chỉnh đăng ký học phần, hoàn thiện kế hoạch học tập cho sinh viên; kiểm tra và công bố điểm thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2016-2017.

- Chuẩn hóa dữ liệu giờ giảng, dữ liệu phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ để thử nghiệm modul thống kê giờ chuẩn của phần mềm trước khi điều chỉnh, áp dụng...

- Thực hiện công tác thường niên cho các hoạt động giảng dạy, học tập tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo.

2. Đào tạo sau đại học 

- Hoàn thành kế hoạch đào tạo học kỳ I và triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016 - 2017.

- Tổ chức tọa đàm về đào tạo sau đại học bàn về giải pháp phát triển đào tạo sau đại học.

- Tổ chức tuyển sinh đợt 1 năm 2017 trong và ngoài trường theo kế hoạch Đại học Huế.

- Tổ chức bảo vệ luận án các cấp (cơ sở và ĐHH) cho NCS chuyên ngành Văn học Việt nam, Hóa lý thuyết & Hóa lý, Lịch sử thế giới; xét công nhận tốt nghiệp cho học viên khóa năm 2014.

- Rà soát toàn bộ chương trình khung đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ.

- Ban hành thống nhất mẫu luận văn, tóm tắt luận văn dành cho khối KHTN, KHXH.

Tải toàn văn báo cáo TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp