Thông báo

Học bổng Thạc sĩ Chulabhorn

Đại học Huế vừa có thông báo đến các đơn vị thông tin "Học bổng Thạc sĩ Viện nghiên cứu Hoàng gia Chulabhorn - Thái Lan" trong khuôn khổ tài trợ của quỹ ASEAN( ASEAN Foundation). Các lĩnh vực nghiên cứu được lựa chọn bao gồm: Khoa học Môi trường, Độc chất Môi trường, Khoa học Hoá học. Các ứng viên được chọn sẽ thoe học tại Viện nghiên cứu Chulabhorn - Thái Lan trong vòng 2 năm kể từ tháng 6 năm 2021.

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 30/10/2020

Tiêu chuẩn ứng viên:

   1. Dưới 30 tuổi.

   2. Có bằng Đại hoc với điểm GPA từ 2.75 và thuộc các chuyên ngành sau:

      - Khoa học tự nhiên: Hoá học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sinh học phân tử, Khoa học Môi trường

     - Khoa học Y Dược: Dược học, Công nghệ Y Khoa

     - Khoa học dược phẩm.

3. Có kinh nghiệm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

4. Tiếng Anh thành thạo (IELTS, TOEFL)

Giá trị học bổng:

Học bổng đài thọ toàn bộ học phí, chi phí đi lại và sinh hoạt.

Cách thức đăng ký:

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp