Thông báo

Thông báo tập huấn trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Ngày 16/6/2020, Văn phòng HĐGSNN có Công văn số 91/HĐGSNN-VP thông báo về tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Theo đó, hội nghị tập huấn sẽ tiến hành trực tuyến qua hệ thống Zoom (https://zoom.us/meetings).

Thời gian: 8g00 đến 11g30 ngày 20/6/2020.

Các điểm cầu là các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020.

Thành phần tập huấn gồm: thành viên HĐGSCS năm 2020; ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Xem chi tiết Công văn tại đây.

Theo ĐHH

 
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp