Thông báo

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý II/2015 và dự kiến công tác trọng tâm Quý III/2015

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2014 - 2015, Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II/2015 và dự kiến triển khai một số công tác trọng tâm quý III/2015 của Trường như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ II/2015

I. Công tác đào tạo

1. Đào tạo đại học

- Hoàn thiện và ban hành các quy định liên quan đến công tác đào tạo đại học, trên cơ sở đó làm việc với các đơn vị chuyên môn để thống nhất trong tổ chức, phối hợp và quản lý đào tạo.

- Hướng dẫn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp và học các tín chỉ thay thế cho sinh viên năm cuối; thông báo và tổ chức học học kỳ 3 (học hè).

- Phối hợp với các đơn vị trong trường hoàn thiện tính khối lượng giờ giảng  cuối năm học cho cán bộ đúng kế hoạch.

- Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2015. Tổng số 715 SV tốt nghiệp, trong đó có 4 SV xuất sắc; 115 sinh viên giỏi; 523 SV khá và 71 SV trung bình).

- Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các khóa đang đào tạo.

- Hoàn thành công tác tuyển sinh đại học hệ VLVH và liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ VLVH tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình  I (Hà Nam); tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH ngoài Trường.

- Hoàn thành nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ trong nhập điểm quá trình học tập, giảm tải khối lượng thực hiện công việc của giảng viên.

- Phối hợp quảng bá tuyển sinh đại học năm 2015 dưới nhiều hình thức khác nhau.

- Triển khai đăng ký biên soạn giáo trình đào tạo đại học (có 52 giáo trình đã được đăng ký biên soạn trong năm học 2015 - 2016).

Xem toàn văn báo cáo tại đây

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp