Thông báo

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019

Công văn tuyển chọn của Đại học Huế xem TẠI ĐÂY

Danh mục 146 đề tài được Đại học Huế phê duyệt xem TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp