Thông báo

Lịch thi đấu Giải bóng đá học sinh sinh viên Trường ĐH Khoa học 2015

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NAM HSSV TRƯỜNG ĐHKH 2015

Bảng A: 4 ĐỘI

Bảng B: 4 ĐỘI

Bảng C: 4 ĐỘI

Bảng D: 4 ĐỘI

1 Công nghệ thông tin

1 Công tác xã hội

1 Toán học

1 Vật lý

2 Xã hội học

2 Ngữ văn

2 Địa lý – Địa chất

2 Điện tử viễn thông

3 Kiến trúc

3 Môi trường

3 Sinh học

3 Hóa học

4 Lịch sử

4 Lý luận chính trị

4 Báo chí

4 Phổ thông, dự bị

 

 

 

 

 

TT

Ngày thi đấu

Giờ thi đấu

Trận đấu

Trận đấu

Kết quả

Khai mạc: 7h00 ngày 03/03/2015

1

03/03/2015

7h30

1A – 4A

CNTT – Lịch sử

 

2

8h45

2A – 3A

Xã hội học – Kiến trúc

 

3

03/03/2015

14h30

1B – 4B

CTXH – Lý luận chính trị

 

4

15h45

2B – 3B

Ngữ văn – Môi trường

 

5

04/03/2015

7h30

1C – 4C

Toán học – Báo chí

 

6

8h45

2C – 3C

Địa lý ĐC – Sinh học

 

7

04/03/2015

14h30

1D – 4D

Vật lý – Phổ thông, DB

 

8

15h45

2D – 3D

ĐTVT – Hóa học

 

9

06/03/2015

7h30

1B – 3B

CTXH – Môi trường

 

10

8h45

4B – 2B

LLCT – Ngữ văn

 

11

06/03/2015

14h30

1A – 3A

CTNT – Kiến trúc

 

12

15h45

4A – 2A

Lịch sử - Xã hội học

 

13

07/03/2015

7h30

1D – 3D

Vật lý – Hóa học

 

14

8h45

4D – 2D

Phổ thông, DB – ĐTVT

 

15

07/03/2015

14h30

1C – 3C

Toán học – Sinh học

 

16

15h45

4C – 2C

Báo chí – Địa lý ĐC

 

17

09/03/2015

7h30

1A – 2A

CNTT – Xã hội học

 

18

8h45

3A – 4A

Kiến trúc – Lịch sử

 

19

09/03/2015

14h30

3B – 4B

Môi trường – LLCT

 

20

15h45

1B – 2B

CTXH – Ngữ văn

 

21

10/03/2015

7h30

3D – 4D

Hóa – Phổ thông, DB

 

22

8h45

1D – 2D

Vật lý – ĐTVT

 

23

10/03/2015

14h30

3C – 4C

Sinh học – Báo chí

 

24

15h45

1C – 2C

Toán – Địa lý ĐC

 

25

13/03/2015

7h30

Tứ kết

NHẤT A - NHÌ B

 

26

8h45

NHẤT B - NHÌ A

 

27

14/03/2015

7h30

NHẤT C - NHÌ D

 

28

8h45

NHẤT D - NHÌ C

 

29

18/03/2015

7h30

BK1

THẮNG (25)-THẮNG (27)

 

 

30

18/03/2015

15h30

BK2

THẮNG (26)-THẮNG (28)

 

 

31

20/03/2015

15h00

CK

THẮNG (29)-THẮNG (30)

 

Bế mạc: 16h30 ngày 20/03/2015

Sân thi đấu: Sân cỏ nhân tạo trường ĐH Khoa học

 


LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ HSSV TRƯỜNG ĐHKH 2015

Bảng A: 4 ĐỘI

Bảng B: 4 ĐỘI

Bảng C: 4 ĐỘI

Bảng D: 4 ĐỘI

1  Công tác xã hội

1  Phổ thông, dự bị

1  Toán học

1  ĐT- VT

2  Lý luận chính trị

2  Hóa học

2  Môi trường

2  Báo chí

3  Lịch sử

3  Công nghệ thông tin

3  Sinh học

3  Xã hội học

4  Ngữ văn

4  Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

TT

Ngày thi đấu

Giờ thi đấu

Trận đấu

Trận đấu

Kết quả

Khai mạc: 7h00 ngày 03/03/2015

1

03/03/2015

7h30

1A – 4A

Công tác XH – Ngữ văn

 

2

8h45

2A – 3A

Lý luận chính trị - Lịch sử

 

3

03/03/2015

14h30

1B – 4B

Phổ thông, Dự bị - Vật lý

 

4

15h45

2B – 3B

Hóa học – Công nghệ TT

 

5

04/03/2015

7h30

1C – 2C

Toán học – Môi trường

 

6

8h45

1D – 2D

Điện tử VT – Báo chí

 

7

06/03/2015

7h30

1B – 3B

Phổ thông, Dự bị - Công nghệ TT

 

8

8h45

4B – 2B

Vật lý - Hóa học

 

9

06/03/2015

14h30

1A – 3A

Công tác XH - Lịch sử

 

10

15h45

4A – 2A

Ngữ văn - Lý luận chính trị

 

11

07/03/2015

7h30

Thua trận

5 – 3C

-          Sinh học

 

12

8h45

Thua trận

6  – 3D

-          Xã hội học

 

13

09/03/2015

7h30

1A – 2A

Công tác xã hội - Lý luận chính trị

 

14

8h45

3A – 4A

Lịch sử - Ngữ văn

 

15

09/03/2015

14h30

3B – 4B

Công nghệ TT - Vật lý

 

16

15h45

1B – 2B

Phổ thông, Dự bị - Hóa học

 

17

10/03/2015

7h30

Thắng trận 5 – 3C

-          Sinh học

 

18

8h45

Thắng trận 6 – 3D

-          Xã hội học

 

19

13/03/2015

7h30

Tứ kết

NHẤT A - NHÌ C

 

20

8h45

NHẤT B - NHÌ D

 

21

14/03/2015

7h30

NHẤT C - NHÌ A

 

22

8h45

NHẤT D - NHÌ B

 

23

18/03/2015

7h30

BK1

THẮNG (19)-THẮNG (21)

 

 

24

18/03/2015

15h30

BK2

THẮNG (20)-THẮNG (22)

 

 

25

20/03/2015

14h30

CK

THẮNG (23)-THẮNG (24)

 

Bế mạc: 16h30 ngày 20/03/2015

 

 

Địa điểm thi đấu: Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Khoa hoc

 


 


Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp