Thông báo

Seminar của Trường Đại học Shizuoka, Nhật Bản

Kính gửi: Trưởng các Khoa Hóa học, Môi trường, Địa lý-Địa chất và Sinh học.

Theo đề nghị của Trường Đại học Shizuoka – Nhật Bản, đoàn giáo sư của Trường sẽ đến thăm Trường ĐHKH Huế và tổ chức seminar với chủ đề: “Response of marine ecosystem and evaluation of marine biomass production under the global warming and high-CO2 world” (Đáp ứng của hệ sinh thái biển và đánh giá năng suất sinh khối biển ở điều kiện ấm lên toàn cầu và CO2 cao).

   Thời gian: 8h30, ngày 16/01/2015. 

   Địa điểm: Phòng Hội thảo H2.

Vậy, Phòng KHCN-HTQT trân trọng thông báo và đề nghị các Khoa phổ biến để cán bộ, nghiên cứu sinh và học viên cao học quan tâm đến tham dự.

Trân trọng cảm ơn./.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN-HTQT

(đã ký)

TS. Nguyễn Trường Thọ

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp