Thông báo

Thay đổi thời gian xêmina khoa học trực tuyến

Kính gửi: Trưởng các Khoa Sinh, Hóa, Địa lý-Địa chất và Môi trường

Theo Thông báo số 453/ĐHKH-HTQT ngày 16/10/2013, Trường sẽ tổ chức xêmina khoa học trực tuyến với Đại học Shizuoka ngày 25/10/2013. Song, vùng Shizuoka bị ảnh hưởng bão nên không thể nối mạng trực tuyến trong thời gian đó.

Do vậy, Trường đề nghị chuyển xêmina khoa học sang chiều ngày 05/11/2013  lúc 13h30 tại Phòng Hội thảo H2.

Chủ đề xêmina “Response of Marine Ecosystem under the climate change and Biogeochemical Cycles in the Ocean” đã được đăng tải trên website của Trường tại địa chỉ: www.husc.edu.vn 

Đề nghị Trưởng các Khoa thông báo cho cán bộ và sinh viên quan tâm được biết. Trân trọng cảm ơn.

 TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KHCN-HTQT

 (đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp