Thông báo

V/v đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia năm 2021

Nhà trường gửi lại công văn của ĐHH về việc đề xuất đề tài KHCN cấp Quốc gia năm 2021 để các đơn vị triển khai, trước đây đã thông báo cho các đơn vị, tuy nhiên lúc đó ưu tiên đề xuất các đề tài cấp Bộ (khẩn) nên có thể các thầy cô không chú ý đến việc đề xuất các đề tài cấp quốc gia.

Công văn tải tại đây:

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/2020/4/CV_459_DHH_KHCNQHQT.PDF

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp