Thông báo

Thông báo về phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước: Xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012

Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2012, ngày 10 tháng 7 năm 2012 Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12 đã họp với 9/9 thành viên tham dự dưới sự chủ trì của Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. Cùng dự có Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng theo Quyết định số 2838/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 12.

Sau khi nghe Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trưởng Ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các Hội đồng cấp Bộ, ngành gửi về, báo cáo tình hình đơn, thư và những vấn đề trình Hội đồng xem xét cho ý kiến của 637 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT, 46 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND thuộc 15 Bộ, ngành. Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo:

Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

- Đồng thời trong quá trình xét tặng cần chú ý tới các nhà giáo là người dân tộc thiểu số; công tác tại vùng sâu, vùng xa; trực tiếp là giáo viên, giảng viên đặc biệt là giáo viên ở các cấp Mầm non, Tiểu học; các nhà giáo sắp nghỉ hưu theo chế độ, là thương binh...

Hội đồng thảo luận:

- Về tình hình đơn thư: gồm 06 lượt đơn thư phản ánh về 08 trường hợp nhưng chỉ có 04 trường hợp có trong danh sách đề nghị xét tặng của các Bộ, ngành (trong đó có 01 trường hợp đề nghị xét NGND và 03 trường hợp đề nghị xét NGƯT).

- Về tiêu chuẩn và thành tích của 46 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND và 591 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT và những đề xuất của Ban Thư ký Hội đồng.

- Về tiêu chuẩn vận dụng theo đề nghị của các Bộ, ngành đối với các nhà giáo công tác ở các cơ sở đào tạo thuộc các ngành nghề đặc thù.

Hội đồng nhất trí danh sách đưa vào bỏ phiếu và cử Ban kiểm phiếu gồm:

Trưởng ban:  Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Các Uỷ viên: Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

                   Ông Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương. 

Kết quả: danh sách các nhà giáo đủ số phiếu của Hội đồng được đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012 (qua Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương) gồm 40 NGND và 572 NGƯT;  

Danh sách cụ thể

Thực hiện quy định tại Mục 4 Điều 3 của Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2012; Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo kết quả phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước tới các đồng chí thành viên Hội đồng và Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT của Bộ, ngành.

Đề nghị các Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Bộ, ngành thông báo kết quả phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước tới toàn thể Hội đồng cơ sở và cán bộ công chức viên chức trong đơn vị.

Ý kiến phản hồi (nếu có) gửi về Thường trực Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012 trước ngày 27/9/2012.

          Nơi nhận: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt-Hà Nội

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 Trần Quang Quý

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012

(Nguồn: gdtd.vn)

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp