Thông báo

Góp ý mô hình cổng trường Đại học Khoa học Huế (77 Nguyễn Huệ)

 

THÔNG BÁO

Về việc đề nghị góp ý mô hình Cổng trường Đại học Khoa học Huế (77 Nguyễn Huệ)

 Kính gửi: - Trưởng các đơn vị

              - Toàn thể cán bộ, sinh viên, học sinh 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy về việc xây dựng lại Cổng trường 77 Nguyễn Huệ, sau một thời gian trưng cầu ý tưởng sáng tác và trao đổi chọn lọc, đến nay nhà trường tạm chọn được mô hình cổng trường và một số nội dung giải thích liên quan (có gửi kèm ảnh và file), Hiệu trưởng thông báo và đề nghị các đơn vị,  tất cả các cán bộ, sinh viên học sinh, học viên cao học quan tâm cho ý kiến góp ý để có thể chọn được một mô hình công trường tương đối nhất.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi cho trường: Bằng văn bản gửi trực tiếp qua Phòng KHTC-CSVC; bằng file gửi qua thông tin Lãnh đạo cho Trưởng phòng KHTC-CSVC hoặc qua email: nvcanh.dhkh@gmail.com. Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến góp ý là hết ngày 10 tháng 12 năm 2011.

 Đây là một trong số các công trình quan trọng của trường, Hiệu trưởng đề nghị và kêu gọi Trưởng các đơn vị, toàn thể cán bộ, sinh viên tích cực tham gia đóng góp trí tuệ và công sức của mình vào sự nghiệp chung./.

 HIỆU TRƯỞNG  


 

Thuyết minh cải tạo cổng trường

 1.     Tính biểu tượng:

-   Mảng cong trụ trái biểu tượng tấm sách( Khối khoa học xã hội)

-   Khối đứng trụ phải biểu tượng các khối hình trụ cơ bản đại diện cho khối khoa học tự nhiên

2.     Tính công năng:

          Cổng trường tổ hợp gồm 3 khối chính:

-  Khối trụ cổng ra vào chính và 1 cộng phụ cho phía nhà xe bên trái của cán bộ (có kết nối hành lang có mái che vào nhà A)

-  Khối trụ cờ và bảng sứ mệnh (tăng cường tính uynghi cho cổng trường)

-  Khối bảo vệ và dịch vụ (kết hợp tăng cường hiệu quả phục vụ)

3 Kỹ thuật:

-  Hệ thống cổng tự động có động cơ

-  Kết cấu chính trụ bê tông cốt thép, mặt ngoài ốp đá tự nhiên, chữ aluminum có neonsign chiếu hắt

File ảnh cổng trường và mô hình download tại đây

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp