Thông báo

Thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ hai Ngành Báo chí năm 2011.

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI NĂM 2011

 

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai, Nhà Trường thông báo tuyển sinh như sau:

    I. NGÀNH ĐÀO TẠO, ChỈ TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Ngành Báo chí; Chỉ tiêu dự tuyển: 50; Đối tượng: Đã tốt nghiệp một bằng Đại học.

   II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Một phiếu tuyển sinh (do thí sinh tự ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu).

2. 01 bản sao (có công chứng) Bằng Tốt nghiệp Đại học thứ nhất.

3. 01 bản sao (có công chứng) Bảng ghi điểm tốt nghiệp Đại học thứ nhất.

4. 01 bản sao (có công chứng) Bằng Tốt nghiệp THPT.

5. 02 ảnh màu chụp kiểu chứng minh thư  4 x 6cm  (ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng).

  6. 01 bản sao Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân (có công chứng).

7. 02 phong bì dán đủ tem, trên phong bì phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh.

            Tất cả giấy tờ đựng trong bì hồ sơ cỡ 25 x 35cm.

   III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

1) Trường hợp miễn thi: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại trường Đại học Khoa học Huế đăng ký vào học ngành đào tạo mới trong cùng nhóm ngành đã học.

2) Thi tuyển: Những người không thuộc diện miễn thi và những người đăng ký học để lấy bằng Đại học thứ hai hệ chính quy phải thi hai môn (thi viết) thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương:  Văn học Việt Nam đại cương và Cơ sở lý luận báo chí truyền thông.

3) Dự kiến thời gian ôn tập:   Từ 24/10/2011 đến 05/11/2011

4) Thời gian thi tuyển:            Ngày 12/11/2011.

    IV. LỆ PHÍ tuyỂn sinh VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO   

     - Lệ phí tuyển sinh:

 +  Lệ phí đăng ký (dự thi/xét miễn thi):      60.000 đ / 1 thí sinh

  +  Lệ phí thi tuyển:                                    100.000 đ / 1 môn thi / 1 thí sinh

     - Lệ phí ôn tập:                                          200.000 đ / 1 môn thi

     - Dự kiến kinh phí đào tạo:                      150.000 đ / 1 Tín chỉ

    V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

     - Nơi nhận hồ sơ:             Phòng Đào tạo ĐH-CTSV, Trường Đại học Khoa học.

     - Thời gian nhận hồ sơ:   Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 07 tháng 11 năm 2011.

    VI. THỜI GIAN ĐÀO TẠO , HÌNH THỨC HỌC VÀ CẤP VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

    Chương trình đào tạo gồm 05 học kỳ, mỗi kỳ học khoảng 15 tuần (không tính thời gian thi kết thúc học phần). Học tập trung liên tục tại trường vào các buổi tối trong tuần hoặc học ghép chung với các lớp hệ chính quy đang đào tạo tại trường. Hình thức tích lũy tín chỉ, được áp dụng theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

         Sau khi tích luỹ đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo, sinh viên sẽ được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử nhân, hình thức đào tạo Chính quy bằng thứ hai.

     Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với: Phòng Đào tạo ĐH-CTSV, Trường Đại học Khoa học, 77 - Nguyễn Huệ, Thành phố Huế;  hoặc qua điện thoại số: 054.3846490, 054.3823952.

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp