Thông báo

Thông báo tuyển sinh Đại học Liên thông chính quy năm 2018 tại Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh đại học Liên thông hệ chính quy năm 2018 cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

STT

Tên ngành

đào tạo

Loại hình đào tạo

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Công tác xã hội

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy

60

    2 năm

B. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

a. Công dân có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh:

- Người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng Công tác xã hội, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định;  

- Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí thi tuyển và tổ chức thi tuyển theo qui định của trường;

b. Phương thức tuyển sinh:

- Tổ chức thi tuyển, gồm 03 môn thi: Lịch sử Việt Nam, Nhập môn Công tác xã hội và Công tác xã hội với cá nhân.

C. Chính sách ưu tiên trong tuyỂn sinh

Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực và các đối tượng: Áp dụng theo Điều 7 về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. HỒ SƠ DỰ THI

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường ĐHKH);           

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (không tính ảnh đã dán trên phiếu đăng ký dự thi);

5. 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

6. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm kèm theo.

E. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

- Thời gian nhận hồ sơ:       Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/11/2018

- Thời gian tổ chức ôn thi:  Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018

- Dự kiến ngày thi tuyển:    24 và 25/11/2018

- Nơi nhận hồ sơ:  Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Trường Đại học Khoa học.

 F. KINH PHÍ TUYỂN SINH:

            1. Kinh phí thi tuyển:

            - Lệ phí đăng ký dự thi:       60.000đ/01 thí sinh;

            - Lệ phí thi:                           100.000đ/01 môn thi/01 thí sinh.

Các đơn vị, cá nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ:

-  Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, điện thoại số: 0234.3823952;

-  Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, điện thoại số: 0234.3933231.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp