Thông báo

[KHẨN] Đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ 2021

Phòng KHCN-HTQT xin chuyển tiếp nội dung công văn KHẨN từ ĐH Huế:

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị,

Đại học Huế nhận được Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021.

Do tính chất cấp bách, trước mắt Ban KHCN&QHQT tách phần kế hoạch đề xuất các đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp quốc gia năm 2021 để hướng dẫn các đơn vị thực hiện trước.

Đối với đề xuất đề tài cấp Bộ, do tình hình dịch COVID-19, các nhà khoa học sẽ làm đề xuất qua biểu mẫu online tại:

https://forms.gle/k2KJjJiDMJjJWWPs6

(Mẫu sẽ đóng sau 17g00 ngày 10/4/2020)

ĐH Huế sẽ họp online Hội đồng xác định danh mục trong thời gian 12-13/4 và nộp ra Bộ ngày 15/4/2020.

Kính đề nghị các đơn vị thông báo qua hệ thống TTQL, qua email, qua website đơn vị và chỉ đạo, đốc thúc để kịp tiến độ theo yêu cầu của Bộ.

Trân trọng cảm ơn.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp