Thông báo

VINIF - Chương trình hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và công nghệ năm 2020

Tiếp theo thư thông báo Chương trình hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học  và Công nghệ năm 2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Quỹ xin được lưu ý thời hạn nhận đề xuất nghiên cứu đến ngày 31/03/2020.

 

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đăng ký dự án (Mẫu VINIF-A-DDK): đính kèm
  2. Thuyết minh dự án bằng tiếng Anh (Mẫu VINIF-A-TMDA): đính kèm
  3. Tài liệu liên quan khác (nếu có)

Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm dự án gửi hồ sơ về Quỹ qua email info@vinif.org và qua dịch vụ chuyển phát hồ sơ đến địa chỉ:

Chương trình hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2020

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI)

Tầng 5, Tower 1, Times City

458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

 

File đính kèm:

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/2020/3/1_1_VINIF-A-DDK.docx

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/2020/3/1_2_VINIF-A-TMDA.docx

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp