Thông báo

Thông báo về việc thực hiện quản lý thông tin sinh viên NGOẠI TỈNH

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên ngoại tỉnh về việc khảo sát tình hình di chuyển, cư trú để có cơ sở hỗ trợ sinh viên cũng như nắm rõ các thông tin liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị Lớp trưởng các lớp sinh viên, cán bộ Đoàn, hội  chia sẽ, nhắc nhở sinh viên khai báo kịp thời, chính xác theo 

LINK

trước 10h ngày 10/3/2020.

SINH VIÊN HẠN CHẾ DI CHUYỂN, ĐI LẠI, TỤ TẬP NƠI ĐÔNG NGƯỜI, TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CÁ NHÂN PHÒNG, CHỐNG DỊCH THEO KHUYẾN CÁC CỦA CƠ QUAN Y TẾ.

Người đăng: Công tác sinh viên
Được đăng ở: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp