Thông báo

Thông báo về mức thu học phí năm học 2019-2020

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐHH thông báo về mức thu học phí năm học 2019-2020 và các chi tiết liên quan như sau (xem file đính kèm).

Tải file thông báo tại đây

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp