Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Thông báo V/v đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2018

Thông báo về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2018

Xem chi tiết tại đây

 Khoa Sinh học  04-04-2017 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---