Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 17
 Khoa Sinh học - Tin tức & Thông báo: Thông báo Số 2
 

Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Thông báo Số 2

Thực hiện Thông báo Số 1 (Tháng 12/2016) về việc chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Khoa Sinh học Xây dựng và Phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện chuỗi các hoạt động kỷ niệm, Ban Tổ chức xin thông báo đến các Bộ môn, cán bộ viên chức và sinh viên toàn khoa các nội dung hoạt động như sau: 

         ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐH. KHOA HỌC

       KHOA SINH HỌC

              +++++

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO SỐ 2

(V/v chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Khoa Sinh học Xây dựng và Phát triển)

 

          Kính gửi:    - Các Bộ môn

                             - Công đoàn Bộ phận khoa Sinh học

                             - Liên chi Đoàn khoa Sinh học

          Thực hiện Thông báo Số 1 (Tháng 12/2016) về việc chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Khoa Sinh học Xây dựng và Phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện chuỗi các hoạt động kỷ niệm, Ban Tổ chức xin thông báo đến các Bộ môn, cán bộ viên chức và sinh viên toàn khoa các nội dung hoạt động quan trọng sau:

I. Một số hoạt động đã triển khai:

          Ban Tổ chức đã và đang triển khai các công việc cấp thiết sau:

-         Thư ngỏ

-         Tờ gấp

-         Chuẩn bị quà lưu niệm và in Giấy mời

-         Liên lạc – Lễ tân:

-         Đã có kết nối với Cựu sinh viên các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và thành phố Hồ Chí Minh.

-         Dự kiến sẽ kết nối với Cựu sinh viên Quảng Nam trong tuần tới.

II. Một số việc cần làm

2.1. Chuẩn bị cho công tác kết nối:

Giao trách nhiệm cho cán bộ viên chức và các Bộ môn lấy địa chỉ liên lạc và số lượng tham gia Lễ kỷ niệm của các Cựu cán bộ viên chức các thời kỳ, Cựu sinh viên, học viên và NCS các khóa để Khoa có đầu mối gửi Giấy mời, cụ thể là:

-           PGS. TS. Võ Thị Mai Hương - Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K2

-           PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Lan - Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K4

-           ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K5

-           ThS. Nguyễn Việt Thắng - Bộ môn TNSV&MT: Cung cấp thông tin lớp Sinh K8

-           PGS.TS.Trương Thị Bích Phượng - Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K9

-           PGS.TS.Hoàng Thị Kim Hồng - Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K10

-           TS. Lê Văn Tường Huân - Bộ môn CNSH: Cung cấp thông tin lớp Sinh K12

-           TS. Nguyễn Minh Trí - Bộ môn TNSV&MT: Cung cấp thông tin lớp Sinh K14

-           TS. Lương Quang Đốc - Bộ môn TNSV&MT: Cung cấp thông tin lớp Sinh K17

-           TS. Chế Thị Cẩm Hà - Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K19

-           ThS. Võ Đình Ba - Bộ môn TNSV&MT: Cung cấp thông tin lớp Sinh K20

-           ThS. Phan Thị Thúy Hằng - Bộ môn TNSV&MT: Cung cấp thông tin lớp Sinh K23

-           TS. Nguyễn Hữu Thuần Anh - Bộ môn CNSH: Cung cấp thông tin lớp Sinh K24

-           ThS. Ngô Thị Minh Thu- Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K25

-           TS. Nguyễn Quang Đức Tiến - Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K27A&B

-           ThS. Nguyễn Đức Tuấn - Bộ môn TNSV&MT: Cung cấp thông tin lớp CNSH K39

-           CN. Ngô Thị Bảo Châu - Bộ môn SHUD: Cung cấp thông tin lớp Sinh K29

-           ThS. Hoàng Dương Thu Hương - Bộ môn CNSH: Cung cấp thông tin các lớp CNSH K28 đến K33.

Thời gian cuối nộp văn bản và file cho VP Khoa (Cô Dung): 25/02/2017.

 

2.2. Tổ chức Hội nghị Khoa học cấp Khoa:

          - Cán bộ khoa nộp bài tham gia Hội nghị: Gia hạn đến hết ngày 25/02/2017.

          - Thời gia tổ chức Hội nghị khoa học: Dự kiến trước 20/3/2017.

2.3. Văn nghệ chào mừng:

          - 03 tiết mục: Múa – Đơn ca/Tốp ca – Hợp xướng (khoảng 15 phút trình bày)

          - Giao Bí thư LCĐ phụ trách

          - Duyệt trước 21/3/2017.

2.4. Xét chọn sinh viên nghèo học giỏi trao học bổng:

          - Số lượng: 18 sinh viên

          - Xây dựng tiêu chí xét chọn

          - Giá trị: 1 triệu/suất học bổng

          - Nguồn: Từ Quỹ Khuyến học của Khoa

 

          Đây là hoạt động quan trọng của năm học 2016 - 2017, Trưởng khoa đề nghị toàn thể CBVC các Bộ môn, các tổ chức chính trị - xã hội trong Khoa phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm, nhiệt tình hưởng ứng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

 

KHOA SINH HỌC

 Khoa Sinh học  15-02-2017 In

Các tin đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---