Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 17

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 17
 Khoa Sinh học - Tin tức
 

Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Thời khóa biểu Cao học

Thời khóa biểu học kỳ I lớp Sinh học thực nghiệm khóa năm 2016

Xem chi tiết

 Khoa Sinh học  10-12-2016 In

THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

 Khoa Sinh học  27-11-2016   In

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016

 Khoa Sinh học  19-11-2016 In

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên thực hiện vào năm 2017

Khoa Sinh học đã nhận được kết quả xét duyệt đề tài của sinh viên thực hiện vào năm 2017

Các đề tài được Trường cấp kinh phí: Chỉnh sửa lại phần kinh phí của đề tài (mục 11) theo đúng như kinh phí đã được phê duyệt 

Các đề tài được GV cố vấn hỗ trợ kinh phí: Chỉnh sửa lại phần kinh phí của đề tài (mục 11): GV cố vấn hỗ trợ kinh phí

Các chủ nhiệm đề tài nộp 04 bản thuyết minh cho Khoa trước ngày 25/11/2016 để nộp phòng NCKH-HTQT

 Khoa Sinh học  04-11-2016   In

Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Sinh học

 Khoa Sinh học  29-10-2016 In
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---