Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 17
 Khoa Sinh học - Chuyên mục
 

Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học có 150 tín chỉ được phân bổ trung bình như sau:

- Năm học kỳ đầu của khóa học: 16 tín chỉ/học kỳ

- Bốn học kỳ sau của khóa học: 15 tin chỉ/học kỳ

- Học kỳ thứ 10 làm đồ án tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Đối với sinh viên không làm đồ án tốt nghiệp thì sẽ học thêm 10 tín chỉ, chọn từ các học phần tự chọn để đảm bảo khối lượng tương đương với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp.
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---