Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức

Chương trình đào tạo

      Khung chương trình đào tạo ngành Sinh học có 120 tín chỉ được phân bổ như sau:

  - Từ năm thứ 1 đến năn thứ 3: trung bình 16 tin chỉ/học kỳ
  - Học kỳ 7: 16 tín chỉ
  - Học kỳ thứ 8 làm khóa luận tốt nghiệp: 8 tín chỉ

        Đối với sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp thì sẽ học thêm 6 tín chỉ chọn từ các học phần tự chọn và thực hiện 1 Báo cáo tốt nghiệp (2 tín chỉ) để đảm bảo khối lượng tương đương với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---