Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 17
 Khoa Sinh học - Chuyên mục: Cập nhật danh sách các đơn vị, cá nhân đóng góp hỗ trợ tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm khoa Sinh học xây dựng và phát triển
 

Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
Cập nhật danh sách các đơn vị, cá nhân đóng góp hỗ trợ tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm khoa Sinh học xây dựng và phát triển

I. DANH SÁCH ĐOÀN THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ

(cập nhật ngày 24/4/2012)

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ngày ủng hộ

Số tiền ủng hộ (VNĐ)

1

Ô. Võ Văn Phú

Trưởng bộ môn Tài nguyên Môi trường, Khoa Sinh học, ĐHKH Huế

30.10.2011

3.000.000

2

Bà Võ Thị Mai Hương

Phó phòng KHCN - HTQT, ĐHKH Huế (cựu sinh viên K2)

30.10.2011

3.000.000

3

Lớp Cao học Sinh học thực nghiệm, ĐHKH Huế, Khóa 2009- 2011

20.11.2011

2.000.000

4

Bà Hoàng Thị Kim Hồng

Trưởng bộ môn Sinh lý - Sinh hóa - Vi sinh, Khoa Sinh học, ĐHKH Huế (cựu sinh viên K10)

14.01.2011

2.000.000

5

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chủ tịch công đoàn bộ phận khoa Sinh học, ĐHKH Huế (cựu sinh viên K5)

14.01.2011

1.000.000

6

Bà Lê Thị Nam Thuận

Phó trưởng khoa Sinh học, ĐHKH Huế (cựu sinh viên K4)

14.01.2011

2.000.000

7

Bà Phạm Thị Ngọc Lan

Trưởng khoa Sinh học, ĐHKH Huế (cựu sinh viên K4)

14.01.2011

2.000.000

8

Bà Chế Thị Cẩm Hà

CBGD bộ môn Sinh lý động vật - Tế bào - Di truyền, Khoa Sinh học, ĐHKH Huế (cựu sinh viên K19)

30.01.2012

5.000.000

9

Ông Lê Trọng Sơn

Bí thư Chi bộ khoa Sinh học, ĐHKH Huế

20.2.2012

2.000.000

10

Bà Lê Thị Hà Thanh

CBGD bộ môn CNSH, Khoa Sinh học, ĐHKH Huế (cựu sinh viên K27)

20.2.2012

500.000

11

Ông Đoàn Suy Nghĩ

CBGD bộ môn Sinh lý động vật - Tế bào - Di truyền, Khoa Sinh học, ĐHKH Huế

20.2.2012

550.000

12

Ông Nguyễn Đức Quang

CBGD bộ môn Sinh lý động vật - Tế bào - Di truyền, Khoa Sinh học, ĐHKH Huế

27.2.2012

1.000.000

13

Bà Đinh Thị Phòng

Cựu CBCC Khoa

14.3.2012

500.000

14

Ông Văn Ngọc Thịnh

Tổ chức WWF Việt Nam tại Huế

14.3.2012

5.000.000

15

Trường Đại học Khoa học hỗ trợ cho CBCC khoa Sinh học

500.000đ/CB x 34 CBCC

14.3.2012

17.000.000

16

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Cựu CBGD Khoa Sinh

17.3.2012

2.000.000

17

Ông Đào Quý Chung (Tổng GĐ Công ty FOCOCEV) và các cựu SV Sinh K4

Cựu SV Sinh K4

5.4.2012

70.000.000

(và nước suối cho lễ hội)

18

Võ Bảo

Cựu SV Sinh K7

3.4.2012

5.000.000

19

Nguyễn Văn Dũng

Cựu SV Sinh K12

17.3.2012

1.000.000

20

Lê Văn Cầu

Cựu SV Sinh K12

17.3.2012

1.000.000

21

Phan Văn Tân

Cựu SV Sinh K24

17.3.2012

1.000.000

22

Phan Trọng Tuệ

Cựu SV Sinh K27

17.3.2012

1.000.000

23

Hoàng Xuân Thế

Cựu SV Sinh K20

17.3.2012

1.000.000

24

Tập thể cựu sinh viên K23 tại TP Hồ Chí Minh

Sinh K23

17.3.2012

6.000.000

25

Tống Phước Quang

Cựu SV Sinh K20

17.3.2012

1.000.000

26

Nguyễn Anh Dũng

Cựu SV Sinh K22

19.4.2012

7.000.000

27

Nhóm cựu SV K22 (Trương Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Thị Xuân Ngọc, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hà Giang, Cao Trung Kiên, Đào Ngọc Phúc, Nguyễn Tâm Phương)

Cựu SV Sinh K22

19.4.2012

3.500.000

28

Nhóm cựu SV K16

Cựu SV Sinh K16

17.3.2012

10.000.000

29

Nguyễn Quang Đức Tiến

CBGD BM TB-DT-SLĐV, khoa Sinh học, cựu SV Sinh K27

20.3.2012

500.000

30

Hồ Văn Ninh

Nguyễn Thu Sương

Cựu SV Sinh K17

19.4.2012

2.000.000

31

Võ Khắc Lương Quang

Phan Thị Lam Điền

Cựu SV Sinh K1

19.4.2012

3.000.000

32

Ông Trần Văn Tôn

Cựu CBGD BM Thực vật, khoa Sinh học, ĐHKH Huế

28.3.2012

100 USD

33

Ông Trần Đức Lợi

Cựu CBGD Bộ môn Động vật, khoa Sinh học

30.3.2012

200 USD

34

Ông Tôn Thất Pháp

CBGD khoa Sinh học, cựu SV Sinh khóa 1973-1977

26.3.2012

1.000.000

35

Cựu sinh viên K2 (khoảng 20 người)

19.4.2012

4.000.000

36 Trần Thị Ngọc Thủy Cựu sinh viên Sinh K5 28.3.2012 1.000.000
37 Nhóm cựu sinh viên K20 (Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Văn Kiệt, Trần Lệ Hằng, Thái Thanh Hoàng, Phan Hữu Hùng, Hồ Thị Xuân Hương, Lê Thị Thính, Nguyễn Lê Thọ, Đỗ Mạnh Tuấn) K20 18.4.2012 4.500.000
38 Ô. Hồ Đăng Vang Giám đôc sở Nông nghiệp - Phát triển NT Thừa Thiên Huế 30.3.2012 2.000.000
39 Lớp Cao học CNSH khóa 2010-2012 30.3.2012 300.000
40 Phạm Thị Thanh Mai NCS. khóa 2009-2012 30.3.2012 1.000.000
41 Tập thể cựu SV Sinh K15 2.4.2012 5.000.000
42 Cựu CB và cựu SV Khoa Cơ bản, ĐH Y Dược Huế 3.4.2012 3.000.000
43 Nguyễn Thanh Lộc Cựu SV K4 3.4.2012 1.000.000
44 Hoàng Công Hùng Cựu SV K4 3.4.2012 500.000
45 Quách Trung Cựu SV CNSH K30 3.4.2012 100.000
46 Trần Nguyên Thảo Cựu SV CNSH K30 3.4.2012 100.000
47 Dương Đình Dũng Cựu SV Sinh K7 3.4.2012 5.000.000
48 Lê Văn Quảng Cựu SV K4 4.4.2012 500.000
49 Huỳnh Ái Thi Cựu SV K17 23.3.2012 1.000.000
50 Cựu SV lớp Sinh K23 5.4.2012 3.000.000
51 Nguyễn Thị Hoàng Phương Cựu SV Lớp Hóa ứng dụng 1972 - 1977 19.4.2012 5.000.000
52 Bà Nguyễn Phước Minh Ngọc Cựu CBGD Bộ môn Thực vật, khoa Sinh học, ĐHKH Huế 4.4.2012 500.000
53 Lê Thị Quỳnh Sa Cựu SV Sinh K23 9.4.2012 300.000
54 Cựu SV lớp Sinh K25 9.4.2012 1.800.000
55 Cựu SV lớp Sinh K5 9.4.2012 3.000.000
56 Cựu SV lớp Sinh K10 11.4.2012 4.000.000
57 Ông Nguyễn Từ Cựu CBGD Bộ môn SL-SH-VS, khoa Sinh học, ĐHKH Huế 8.4.2012 2.000.000
58 Cựu SV lớp Sinh K24 12.4.2012 3.000.000
59 Cựu SV lớp Sinh khóa 1973-1977 13.4.2012 2.000.000
60 Bà Nguyễn Thị Anh Đào CT Hội đồng Quản trị ĐH Đông Á, Đà Nẵng 16.4.2012 10.000.000
61 Ngô Xuân Bắc Cựu sinh viên Sinh K1 14.4.2012 1.000.000
62 Cựu SV lớp Sinh K17 14.4.2012 3.000.000
63 Tập thể học viên cao học Sinh học thực nghiệm khóa 2010-2012 13.4.2012 1.000.000
64 Nhóm cựu sinh viên lớp Sinh K11 16.4.2012 5.000.000
65 Ông Huỳnh Văn Kéo Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã 17.4.2012 2.000.000
66 Học viên cao học CNSH khóa 2011-2013 18.4.2012 1.000.000
67 Nhóm cựu SV Sinh K19 (Hằng, Dung, Giang, Mai, Nghĩa, Trâm, Hà) 18.4.2012 3.500.000
68 Cựu SV Sinh K8 18.4.2012 1.000.000
69 Học viên cao học QLMT khóa 2010-2012 18.4.2012 500.000
70 Cựu SV Sinh K9 18.4.2012 1.000.000
71

Phan Thị Hiền

Võ Văn Minh

Cựu SV Sinh K18 19.4.2012 1.000.000
72

Ông Đinh Bảo Trị

Nguyễn Thị Kim Phúc

Nguyễn Thị Thảo

Cựu SV lớp Sinh K18 19.4.2012 900.000
73

Nguyễn Thị Phi Loan

Cựu NCS 19.4.2012 500.000
74 Lê Thị Diệu Hiền Cựu SV lớp Sinh K2 19.4.2012 2.000.000
75 Ông Lê Phước Chấm Phòng Đào tạo SĐH, ĐHKH Huế 19.4.2012 300.000
76 Lớp Cao học Sinh học thực nghiệm khóa năm 2011 19.4.2012 1.000.000
77 Cựu SV lớp Sinh K27B 19.4.2012 1.000.000
78 Tập thể lớp Sinh K18 19.4.2012 1.000.000
79 Tập thể lớp K3 19.4.2012 5.000.000
80 Nguyễn Văn Chung Cựu Sinh viên K28 19.4.2012 300.000
81 Ông Nguyễn Hữu Quyết PGĐ Sở Tài nguyên Môi trường Thừa Thiên Huế 19.4.2012 500.000
82 Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Huế 19.4.2012 500.000
83 Lớp Cao học Sinh thái 2011 19.4.2012 500.000
84 Nguyễn Thị Tường Vy NCS khóa 2010 19.4.2012 500.000
85 Đỗ Anh Tuấn Cựu sinh viên K22 19.4.2012 500.000
86

Phạm Minh Hùng (K22)

Nguyễn Thị Dung (K25)

19.4.2012 1.000.000
87

Phạm Ngọc DUng

Dương Quốc Trị

Cựu sinh viên 19.4.2012 500.000
88

Tập thể K1

19.4.2012 5.000.000
89

Nguyễn Thị Kim Hoa, Lê Thị Onh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Khắc Định

Cựu sinh viên K13 19.4.2012 2.000.000
90

Ông Nguyễn Duy Chinh

Cựu CBGD Bộ môn Tài nguyên Môi trường 19.4.2012 500.000
91

Ông Trần Hữu Cường

Cựu cán bộ Bộ môn Động vật Sinh thái 19.4.2012 500.000
92

Tập thể Sinh K14

19.4.2012 7.500.000
93

Tập thể Sinh K21

19.4.2012 4.300.000
94

Lớp Sinh học

Khóa 1974 - 1978 19.4.2012 5.000.000
95

Nguyễn Tấn Hóa

Khóa 1973 - 1977 19.4.2012 1.000.000
96

Ông Nguyễn Xuân Thư

Cựu CBGD Bộ môn Sinh lý Sinh hóa Vi sinh 19.4.2012 1.000.000
97

Nguyễn Bảo Thành

Cựu sinh viên K22 19.4.2012 500.000
98

Bà Trịnh Thị Tuyết Lan

Cựu cán bộ Bộ môn Thực vật 19.4.2012 1.000.000

II. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẶNG HOA CHÚC MỪNG TẠI BUỔI LỄ KỶ NIỆM

(Thứ tự lẵng hoa theo danh sách ghi nhận tại bàn đón tiếp đại biểu, ngày 19/4/2012)

1. Cựu sinh viên lớp Hóa ứng dụng.

2. Lớp Sinh K21 và K7 tại chức.

3. Tập thể lớp Sinh K8.

4. Tập thể lớp Sinh K15.

5. Lớp cao học CNSH khóa 2010 - 2012.

6. Lớp cao học CNSH khóa 2011 ­- 2013.

7. Tập thể lớp Sinh K2.

8. PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh - Phó Giám đốc Đại học Huế.

9. Lớp Sinh K7.

10. Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp - Thừa Thiên Huế.

11. Lớp Cao học Sinh thái (2011 - 2013).

12. Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Huế.

13. Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Huế.

14. Tập thể lớp Sinh K31.

15. Lớp Sinh K22.

16. Tập thể lớp Sinh K27B

17. Viện Tài nguyên môi trường và Công nghệ Sinh học – Đại học Huế.

18. Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Sự sống.

19. Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học Huế.

20. Lớp cao học Quản lý môi trường (2011 – 2013).

21. Vườn quốc gia Bạch Mã.

22. Tập thể lớp Sinh K4

23. Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế.

24. Khoa Sinh – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

25. Lớp Sinh K14.

26. Lớp Sinh K9.

27. Lớp Sinh K3.


 Khoa Sinh học  10-02-2012  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---