Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoasinh/maincore.php on line 17
 Khoa Sinh học - Chuyên mục: Chương trình đào tạo
 

Khoa Sinh học

+84 54 3822934
 

Bo GD-DT

DHH

CMD

bếp từ đức


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Tên tiếng Anh:  BIOTECHNOLOGY

Trình độ đào tạo:                     Ðại học

Loại hình đào tạo:                   Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số ……./QĐ/ĐHH-ĐT, ngày….. tháng … năm 2008

của Giám đốc Ðại học Huế)

 

1. Mục tiêu đào tạo:
           
Kỹ sư Công nghệ sinh học được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về :

            - Nghiên cứu, thiết kế ra các sản phẩm của ngành Công nghệ sinh học

            - Thiết kế thiết bị, dây chuyền sản xuất các sản phẩm sinh học

            - Tổ chức và quản lý sản xuất trên các dây chuyền của ngành Công nghệ sinh học. Các kỹ sư Công nghệ sinh học cần có đủ kiến chức lý thuyết (về công nghệ thiết kế, tổ chức quản lý) đồng thời phải có khả năng vận dụng kiến thức, biết thực hành để tổ chức và chỉ đạo sản xuất tại các cơ sở cho có hiệu quả. Sau khi ra trường, kỹ sư có thể đảm nhiệm công tác quản ý tại các xí nghiệp, dây chuyền có sử dụng các quá trình Công nghệ sinh học và có thể tham gia nghiên cứu kết hợp với các trường Đại học, Viện hoặc Trung tâm chuyên ngành.

 

2. Thời gian đào tạo :            5 năm

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 Tín chỉ, chưa kể phần nội dung giáo dục thể chất (5 Tín chỉ) và giáo dục quốc phòng ( 5 tuần - 165 tiết).

 

4. Ðối tượng tuyển sinh: học sinh, cán bộ đang công tác ở các tổ chức xã hội trên toàn quốc

 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

- Ðào tạo theo hình thức tích luỹ tín chỉ

            - Ðiều kiện tốt nghiệp:

- Thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập ;

- Tích luỹ đủ 150 tín chỉ ;

- Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khóa học đạt từ 2,0 điểm trở lên;

- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

 

6. Thang điểm: điểm chữ A, B, C, D


7. Nội dung chương trình và dự kiến kế hoạch giảng dạy:

 

 

 

TT

 

 

 

  Mã học phần

 

 

 

Môn học

Số tín chỉ

 

Môn học tiên quyết

 

Kế hoạch giảng dạy

Số tỉn chỉ

Loại giờ tín chỉ

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, điền dã, studio

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Lý luận chính trị (10)

1

CTR1015

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

 

 

 

 

 

HK 1

2

CTR1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

 

1

HK 2

3

CTR1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

 

 

 

 

2

HK 3

II

Khoa học tự nhiênH   (17)

4

TIN1013

Tin học đại cương

3

 

 

 

 

 

 

HK 2

5

TOA1022

Toán học B1 (Cơ sở toán và đại số tuyến tính) 

2

 

 

 

 

 

 

 HK 1

6

TOA1012

Toán học B2 (Phép tính vi tích phân hàm một biến) 

2

 

 

 

 

 

 

 HK 2

7

TOA1033

Xác suất-Thống kê

3

 

 

 

 

 

5, 6

HK 3

8

VLY1012

Vật lý đại cương 1  

2

 

 

 

 

 

 

HK 1

9

VLY1022

Vật lý đại cương 2  

2

 

 

 

 

 

8

HK 2

10

HOA1013

Hóa học đại cương

3

 

 

 

 

 

 

 HK 2

III

Ngoại ngữ không chuyênH   ( 7 )

11

ANH1013

Tiếng Anh 1

3

 

 

 

 

 

 

HK 1

12

ANH1022

Tiếng Anh 2

2

 

 

 

 

 

11

HK 2

13

ANH1032

Tiếng Anh 3

2

 

 

 

 

 

12

HK 3

IV

GDTC

Giáo dục thể chất

5

 

 

 

 

 

 

 HK1-HK4

V

GDQP

Giáo dục quốc phòng

5T

 

 

 

 

 

 

HK 3

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

 Kiến thức cơ sở của khối ngành   (49)  

 

Các học phần bắt buộc (43) 

 

 

 

 

 

 

 

14

HOA2012

Hóa hữu cơ

2

 

 

 

 

 

 

HK 3

15

HOA2023

Hóa phân tích

3

 

 

 

 

 

 

HK 3

16

SIN2012

Tế bào học

2

 

 

 

 

 

 

 HK 1

17

SIN2022

Mô học

2

 

 

 

 

 

16

HK 2

18

SIN2032

Sinh học phát triển

2

 

 

 

 

 

17

HK 3

19

SIN2043

Hóa sinh học

3

 

 

 

 

 

10

HK 4

20

SIN2053

Sinh học phân tử

3

 

 

 

 

 

19

HK 7

21

SIN2063

Di truyền học

3

 

 

 

 

 

 

 HK 5

22

SIN2073

Vi sinh vật học

3

 

 

 

 

 

19

HK 5

23

SIN2083

Sinh lý học thực vật

3

 

 

 

 

 

19

HK 5

24

SIN2093

Sinh lý học động vật

3

 

 

 

 

 

17

HK 4

25

SIN2102

Lý sinh học

2

 

 

 

 

 

17

HK 4

26

SIN2113

Kỹ thuật điện điện tử

3

 

 

 

 

 

9

HK 6

27

SIN2123

Hình họa và vẽ kỹ thuật

3

 

 

 

 

 

4

HK 7

28

SIN2133

Nguyên lý các thiết bị cơ học

3

 

 

 

 

 

9

HK 7

29

SIN2143

Thiết kế nhà máy

3

 

 

 

 

 

26, 27, 28

HK 8

 

Các học phần  tự chọn (chọn 3 trong 10 học phần) 

30

SIN2152

Sinh học thực vật

2

 

 

 

 

 

 

HK 3

31

SIN2162

Sinh học động vật

2

 

 

 

 

 

 

 HK4

32

SIN2172

Khoa học môi trường

2

 

 

 

 

 

 

HK 6

33

SIN2182

Thống kê sinh học

2

 

 

 

 

 

  7

HK 3

34

SIN2192

Đa dạng sinh học

2

 

 

 

 

 

30, 31

HK 5

35

SIN2203

Hóa học các hợp chất tự nhiên

3

 

 

 

 

 

19

HK 3

36

SIN2212

Quản trị kinh doanh

2

 

 

 

 

 

 

 HK 8

37

SIN2222

Marketing

2

 

 

 

 

 

 

 HK 8

38

VAN2012

Tiếng việt thực hành

2

 

 

 

 

 

 

HK 3

39

HOA2012

Hóa kỹ thuật

2

 

 

 

 

 

 

HK 6

VII

Khối kiến thức cơ sở của ngành (28) 

 

 

 

 

 

Các học phần bắt buộc (24)

 

 

 

 

 

 

 

40

SIN3013

Nhập môn công nghệ sinh học

3

 

 

 

 

 

20, 22

HK 7

41

SIN3023

Miễn dịch học phân tử

3

 

 

 

 

 

20, 24

HK 5

42

SIN3033

Công nghệ DNA tái tổ hợp

3

 

 

 

 

 

21, 22

HK 7

43

SIN3043

Chỉ thị phân tử

3

 

 

 

 

 

20

HK 7

44

SIN3053

Nhập môn Tin sinh học

3

 

 

 

 

 

4, 40

HK 8

45

SIN3063

Vi sinh vật học công nghiệp

3

 

 

 

 

 

22, 40

HK 6

46

SIN3073

Hóa sinh học công nghiệp

3

 

 

 

 

 

19, 40

HK 8

47

SIN3083

Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học

3

 

 

 

 

 

26, 28

HK 8

 

Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần) 

 

 

 

 

 

48

SIN3092

Kỹ thuật hiển vi

2

 

 

 

 

 

8

HK 1

49

SIN3102

Năng lượng sinh học

2

 

 

 

 

 

16, 19

HK 6

50

SIN3112

Các kỹ thuật hóa sinh hiện đại

2

 

 

 

 

 

19

HK 9

51

SIN3122

Quang sinh học

2

 

 

 

 

 

8

 

VIII

Kiến thức chuyên ngành (20) 

 

 

 

 

 

Các học phần bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

52

SIN4012

Công nghệ protein

2

 

 

 

 

 

19,42

HK 9

53

SIN4022

Công nghệ chuyển gen

2

 

 

 

 

 

19, 40

HK 9

54

SIN4032

Công nghệ tế bào

2

 

 

 

 

 

18, 40

HK 9

55

SIN4042

Công nghệ sinh học môi trường

2

 

 

 

 

 

22, 40

HK 9

56

SIN4052

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

2

 

 

 

 

 

23, 40

HK 9

 

Các học phần tự chọn (chọn 5 trong 10 học phần ) 

 

 

 

 

 

57

SIN4062

Công nghệ sinh học tảo

2

 

 

 

 

 

23, 40

HK 9

58

SIN4072

Công nghệ sinh học các hợp chất thứ cấp

2

 

 

 

 

 

19, 40

HK 9

59

SIN4082

Công nghệ enzyme

2

 

 

 

 

 

19, 40

HK 9

60

SIN4092

Công nghệ tế bào động vật

2

 

 

 

 

 

16, 40

HK 9

61

SIN4102

Công nghệ vi sinh

2

 

 

 

 

 

22, 40

HK 9

62

SIN4112

Công nghệ sinh học nông nghiệp

2

 

 

 

 

 

23, 40

HK 9

63

SIN4122

Công nghệ sinh học y dược

2

 

 

 

 

 

17, 40

HK 9

64

SIN4132

Công nghệ sau thu hoạch

2

 

 

 

 

 

19, 23

HK 9

65

SIN4142

Đạo đức sinh học

2

 

 

 

 

 

40, 54

HK 9

66

SIN4152

An toàn sinh học

2

 

 

 

 

 

20, 40

HK 9

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP   

9

 

 

 

 

 

 

 

67

SIN4162

Thực tập nhà máy 1

2

 

 

 

 

 

 

HK 10

68

SIN4172

Thực tập nhà máy 2

2

 

 

 

 

 

 

HK 10

69

SIN4185

Thực tập tốt nghiệp 

5

 

 

 

 

 

 

HK 10

D

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

10

 

 

 

 

 

 

 

70

SIN41910

Đồ án tốt nghiệp 

10

 

 

 

 

 

 

HK 10

 

TỔNG CỘNG

150

 

 

 

 

 

 

 

 


 Khoa Sinh học  13-05-2011  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---