Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khoahoa/maincore.php on line 17
 Khoa Hóa học - Học viên cao học
 

Khoa Hóa học

0234.3823951
 
Từ điển trực tuyến
Facebook Khoa Hóa

Facebook LCĐ-LCH Khoa Hóa

Tuyển sinh Đại học Khoa học Huế 2019

Trang thông tin tín chỉ

Trang TT thư viện ĐHKH Huế

Trung tâm tin học Đại học Khoa học

Tạp chí Đại học Khoa học Huế

Đại học Huế

Trung tâm học liệu Đại học Huế

Trung tâm hỗ trợ sinh viên ĐH Huế

Tạp chí Đại học Huế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục HTQT - Bộ GD&DT

Web of Science

Beall's List of Predatory Journals

Học viên cao học
CÁC THẾ HỆ HỌC VIÊN CAO HỌC KHOA HÓA
           
           
Khóa 2002     Khóa 2004    
STT Học viên Chuyên ngành
1 Lê Huỳnh Nguyễn Hóa Hữu cơ
2 Trần Đông Tiến Hóa Hữu cơ
3 Lê Quốc Thắng Hóa Hữu cơ
STT Học viên Chuyên ngành
1 Dương Tuấn Anh Hóa Hữu cơ
2 Đỗ Kỳ Bão Hóa Hữu cơ
3 Phạm Đình Bảy Hóa Hữu cơ
4 Nguyễn Việt Hùng Hóa Hữu cơ
5 Nguyễn Trần Nguyên Hóa Hữu cơ
6 Lê Văn Quốc Hóa Hữu cơ
7 Đào Lê Minh Tuấn Hóa Hữu cơ
8 Nguyễn Tấn Sĩ Hóa Hữu cơ
           
           
Khóa 2005     Khóa 2006    
STT Học viên Chuyên ngành
1 Trần Thanh Minh Hóa Hữu cơ
2 Trương Thị Phương Thanh Hóa Hữu cơ
3 Trần Hải Bằng Hóa Hữu cơ
4 Trần Thị Ái Mỹ Hóa Phân tích
5 Vũ Thuần Trung Hóa Phân tích
6 Chu Văn Phúc Hóa Phân tích
7 Bùi Hải Đăng Sơn Hóa Phân tích
8 Trần Đặng Bảo Thuyên Hóa Phân tích
9 Trần Thị Ngọc Trang Hóa Phân tích
STT Học viên Chuyên ngành
1 Nguyễn Thị Ngọc Anh Hóa Phân tích
2 Đinh Văn Cẩm Hóa Phân tích
3 Trần Thị Hạnh Hóa Phân tích
4 Nguyễn Phúc Hạnh Hóa Phân tích
5 Ngô Thị Như Mai Hóa Phân tích
6 Huỳnh Trường Ngọ Hóa Phân tích
7 Đặng Văn Nhân Hóa Phân tích
8 Trần Thị Thu Phương Hóa Vô cơ
9 Nguyễn Đăng Tư Hóa Vô cơ
10 Trần Thanh Tuấn Hóa Vô cơ
11 Trần Minh Ngọc Hóa Vô cơ
           
           
Khóa 2007     Khóa 2008    
STT Học viên Chuyên ngành
1 Nguyễn Thị Diễm Châu Hóa Phân tích
2 Nguyễn Đăng Giáng Châu Hóa Phân tích
3 Vĩnh Cương Hóa Phân tích
4 Dương Văn Hậu Hóa Phân tích
5 Lê Quang Huân Hóa Phân tích
6 Bùi Văn Huy Hóa Phân tích
7 Hồ Thị Kim Lâm Hóa Phân tích
8 Phạm Thị Ngọc Lan Hóa Phân tích
9 Lê Thị Lành Hóa Phân tích
10 Trần Văn Vinh Hóa Phân tích
11 Lê Thị Hồng Yến Hóa Phân tích
STT Học viên Chuyên ngành
1 Trần Thị Liên Hóa Phân tích
2 Võ Thị Ánh Nguyệt Hóa Phân tích
3 Nguyễn Thị Yến Nhi Hóa Phân tích
4 Lê Thị Huỳnh Như Hóa Phân tích
5 Lê Văn Phước Hóa Phân tích
6 Nguyễn Vinh Thanh Hóa Phân tích
7 Lý Thị Thu Hằng Hóa Hữu cơ
8 Lê Thị Huyền Hóa Hữu cơ
9 Đặng Thị Ngọc Hóa Hóa Hữu cơ
10 Hồ Thị Thùy Dung Hóa Hữu cơ
           
           
Khóa 2009     Khóa 2010    
STT Học viên Chuyên ngành
1 Nguyễn Chinh Chiến Hóa Phân tích
2 Nguyễn Thị Bạch Hạc Hóa Phân tích
3 Nguyễn Thị Nga Hóa Phân tích
4 Nguyễn Công Hồng Nhật Hóa Phân tích
5 Nguyễn Thị Thanh Phương Hóa Phân tích
6 Võ Thị Bích Vân Hóa Phân tích
7 Phạm Anh Đào Hóa Phân tích
8 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Hóa Phân tích
9 Trần Xuân Tuấn Hóa Phân tích
10 Lê Thị Thanh Nhi Hóa Phân tích
1 Phạm Nguyễn Anh Thi Hóa Phân tích
12 Hoàng Tấn Thịnh Hóa Phân tích
13 Bạch Thị Kim Thoa Hóa Phân tích
14 Đỗ Anh Thư Hóa Phân tích
15 Cao Thị Bích Huyền Hóa Phân tích
16 Hồ Xuân Anh Vũ Hóa Phân tích
17 Trần Thụy Thái Hà Hóa LT & Hóa Lý
18 Lê Trịnh Minh Phương Hóa LT & Hóa Lý
19 Nguyễn Thị Thanh Hải Hóa LT & Hóa Lý
20 Nguyễn Thị Thục Nhi Hóa LT & Hóa Lý
21 Phạm Thị Quỳnh Ty Hóa LT & Hóa Lý
22 Nguyễn Thùy Phương Hóa LT & Hóa Lý
23 Trần Thị Anh Thư Hóa LT & Hóa Lý
24 Lê Trung Hiếu Hóa Hữu cơ
25 Lê Thị Diệp Hóa Hữu cơ
26 Nguyễn Thị Hạnh Hóa Hữu cơ
27 Nguyễn Hoàng Lương Ngọc Hóa Hữu cơ
28 Nguyễn Thị Hoài Trinh Hóa Vô cơ
29 Hồ Thị Yến Hóa Vô cơ
30 Lê Thị Mỹ Hạnh Hóa Vô cơ
31 Hoàng Thị Mỹ Duyên Hóa Vô cơ
32 Nguyễn Hữu Quyên Hóa Vô cơ
STT Học viên Chuyên ngành
1 Nguyễn Trần Quỳnh Chi Hóa Vô cơ
2 Dương Cường Hóa Vô cơ
3 Phạm Thị Thu Hồng Hóa Vô cơ 
4 Đặng Ngọc Minh Trí Hóa Vô cơ 
5 Nguyễn Ngọc Yến Vy Hóa Vô cơ 
6 Lê Thị Ánh Nguyệt Hóa Vô cơ 
7 Nguyễn Quang Mẫn Hóa Hữu cơ 
8 Đỗ Thị Thùy Dung Hóa Hữu cơ 
9 Nguyễn Thị Phương Nga Hóa Hữu cơ 
10 Đặng Thị Quỳnh Anh Hóa Hữu cơ 
11 Võ Hoàng Kim Anh Hóa Hữu cơ 
12 Bùi Thị Ngọc Bích Hóa Phân tích 
13 Lê Cảnh Việt Cường Hóa Phân tích 
14 Lê Thị Mỹ Hạnh Hóa Phân tích 
15 Nguyễn Như Thảo Hảnh Hóa Phân tích 
16 Đặng Thị Minh Hiền Hóa Phân tích 
17 Võ Trần Ngọc Hùng Hóa Phân tích 
18 Nguyễn Thị Lợi Hóa Phân tích 
19 Nguyễn Sanh Luật Hóa Phân tích 
20 Võ Thị Nga Hóa Phân tích 
21 Nguyễn Thị Ty Ty Hóa Phân tích 
22 Lê Thị Nguyên Thảo Hóa Phân tích 
           
           
Khóa 2011     Khóa 2012    
STT Học viên Chuyên ngành
1 Nguyễn Thị Ánh Huyền Hóa Hữu cơ
2 Nguyễn Thị Hoài Ly Hóa Hữu cơ
3 Phạm Thị Thảo Ly Hóa Hữu cơ
4 Lê Đình Sinh Hóa Hữu cơ
5 Trương Thị Như Tâm Hóa Hữu cơ
6 Phạm Thị Thanh Thảo Hóa Hữu cơ
7 Cao Nguyễn Diệu Vân Hóa Hữu cơ
8 Lê Hải Ánh Hóa Phân tích
9 Nguyễn Thị Bích Hậu Hóa Phân tích
10 Hoàng Thị Lệ Hiền Hóa Phân tích
11 Nguyễn Thị Diễm Hồng Hóa Phân tích
12 Trần Thị Thu Huyền Hóa Phân tích
13 Nguyễn Mạnh Hưng Hóa Phân tích
14 Trần Thị Ngọc Liễu Hóa Phân tích
15 Nguyễn Thị Thu Linh Hóa Phân tích
16 Hoàng Thị Kiều Ly Hóa Phân tích
17 Trần Nam Hóa Phân tích
18 Lê Quang Nguyên Hóa Phân tích
19 Phan Thị Ánh Nguyệt Hóa Phân tích
20 Nguyễn Phạm Thùy Nhiên Hóa Phân tích
21 Ngô Hoàng Nương Hóa Phân tích
22 Lê Gia Thịnh Hóa Phân tích
23 Nguyễn Anh Thư Hóa Phân tích
24 Phạm Thị Anh Thư Hóa Phân tích
25 Mai Duy Hiển Hóa LT & Hóa Lý
26 Bùi Quang Thành Hóa LT & Hóa Lý
27 Nguyễn Thị Thu Thảo Hóa LT & Hóa Lý
28 Phan Thị Kim Thư Hóa LT & Hóa Lý
STT Học viên Chuyên ngành
1 Trần Thị Diệu Ái Hóa Hữu cơ
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Hóa Hữu cơ
3 Nguyễn Ngọc Hưng Hóa Hữu cơ
4 Nguyễn Thị Thu Hường Hóa Hữu cơ
5 Nguyễn Thị Hồng Tâm Hóa Hữu cơ
6 Phan Thị Chi Hóa Vô cơ
7 Nguyễn Tâm Cường Hóa Vô cơ
8 Trần Anh Khoa Hóa Vô cơ
9 Hồ Thị Diệu Hằng Hóa Phân tích
10 Nguyễn Thị Hồng Hóa Phân tích
11 Phan Thị Hồng Hóa Phân tích
12 Nguyễn Thị Lương Hóa Phân tích
13 La Thị Kem Ly Hóa Phân tích
14 Cao Thị Ánh Ngọc Hóa Phân tích
15 Trần Lê Vân Thanh Hóa Phân tích
16 Phan Minh Tỉnh Hóa Phân tích
17 Nguyễn Đăng Trọng Hóa Phân tích
18 Ngô Văn Trung Hóa Phân tích
19 Nguyễn Thị Kim Hòa Hóa LT & Hóa Lý
20 Huỳnh Thị Phương Loan Hóa LT & Hóa Lý
21 Châu Thể Liễu Trang Hóa LT & Hóa Lý
22 Nguyễn Thị Cẩm Vy Hóa LT & Hóa Lý
           
           
Khóa 2013     Khóa 2014    
STT Học viên Chuyên ngành
1 Đặng Trần Đình An Hóa Hữu cơ
2 Phan Thị Thu Huyền Hóa Hữu cơ
3 Trần Văn Khoa Hóa Hữu cơ
4 Nguyễn Hồng Mỹ Hóa Hữu cơ
5 Nguyễn Minh Nhung Hóa Hữu cơ
6 Nguyễn Xuân Tài Hóa Hữu cơ
7 Phạm Thị Thanh Tín Hóa Hữu cơ
8 Trần Thanh Tâm Toàn Hóa Hữu cơ
9 Võ Thị Xuân Hóa Hữu cơ
10 Nguyễn Thành Vinh Hóa Hữu cơ
11 Hồ Văn Minh Hải Hóa Vô cơ
12 Phan Thị Khánh Đoạn Hóa Vô cơ
13 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hóa Vô cơ
14 Phan Xuân Hòa Hóa Vô cơ
15 Trường Thị Nhật Linh Hóa Vô cơ
16 Lưu Thị Lương Hóa Vô cơ
17 Đào Thị Phương Mai Hóa Vô cơ
18 Trần Duy Nga Hóa Vô cơ
19 Hoàng Thị Trúc Nga Hóa Vô cơ
20 Lương Tiểu Phụng Hóa Vô cơ
21 Lê Thị Ngọc Quỳnh Hóa Vô cơ
22 Nguyễn Thị Hồng Hóa Vô cơ
23 Nguyễn Thị Xuân Thủy Hóa Vô cơ
24 Nguyễn Thị Huyền Hóa Vô cơ
25 Nguyễn Thị Bảo Vi Hóa Vô cơ
26 Huỳnh Văn Chung Hóa Phân tích
27 Hoàng Ngọc Diệp Hóa Phân tích
28 Lưu Thị Hương Hóa Phân tích
29 Nguyễn Thị Thúy Lan Hóa Phân tích
30 Nguyễn Ngọc Nghĩa Hóa Phân tích
31 Trần Phong Châu Nhã Hóa Phân tích
32 Lê Dương Thị Thảo Hóa Phân tích
33 Tống Thị Oanh Hóa Phân tích
34 Nguyễn Thanh Phú Hóa Phân tích
35 Trần Xuân Quang Hóa Phân tích
36 Nguyễn Đức Thái Hóa Phân tích
37 Đoàn Thị Quỳnh Trâm Hóa Phân tích
38 Trần Thị Hà Uyên Hóa Phân tích
39 Thái Thị Kỳ Hóa LT & Hóa Lý
40 Nguyễn Đăng Ngọc Hóa LT & Hóa Lý
41 Hồ Thị Như Ngọc Hóa LT & Hóa Lý
42 Võ Thị Xuân Phương Hóa LT & Hóa Lý
43 Phạm Long Quang Hóa LT & Hóa Lý
44 Nguyễn Thị Ngọc Hóa LT & Hóa Lý
STT Học viên Chuyên ngành
1 Hồ Minh Tùng Hóa Hữu cơ
2 Lê Thiện Trúc Hóa Hữu cơ
3 Nguyễn Trần Trâm Anh Hóa Hữu cơ
4 Dương Cát Tiên Hóa Phân tích
5 Hoàng Minh Quang Hóa Phân tích
6 Khà Thị Phương Thảo Hóa Phân tích
7 Lê Thị Thùy Hóa Phân tích
8 Ngô Thị Lan Phương Hóa Phân tích
9 Ngô Thị Phượng Vỹ Hóa Phân tích
10 Nguyễn Hữu Tú Uyên Hóa Phân tích
11 Nguyễn Thị Hồng Vân Hóa Phân tích
12 Nguyễn Hoàng Như Ngọc Hóa Vô cơ
13 Phan Đình Hữu Hóa Vô cơ
14 Phan Thị Thanh Nga Hóa Vô cơ
15 Phan Triệu Nhật Quang Hóa Vô cơ
16 Tôn Thất Quang Hóa Vô cơ
17 Trần Thị Diệu Lan Hóa Vô cơ
           
           
Khóa 2015     Khóa 2016    
STT Học viên Chuyên ngành
1 Nguyễn Tấn Anh Hóa Phân tích
2 Trương Thị Vân Anh Hóa Phân tích
3 Huỳnh Thị Ấu Hóa Phân tích
4 Phạm Thị Ái Cơ Hóa Phân tích
5 Lê Thị Phương Hằng Hóa Phân tích
6 Nguyễn Thị Minh Hiếu Hóa Phân tích
7 Nguyễn Ngọc Hà Khuê Hóa Phân tích
8 Phạm Thị Kiểm Hóa Phân tích
9 Trần Thị Nhật Linh Hóa Phân tích
10 Cao Thị Loan Hóa Phân tích
11 Nguyễn Thị Phương Thảo Hóa Phân tích
12 Nguyễn Thị Kim Thư Hóa Phân tích
13 Lê Thị Ngọc Thủy Hóa Phân tích
14 Lê Công Tráng Hóa Phân tích
15 Võ Thị Kim Trúc Hóa Phân tích
16 Trương Công Việt Hóa Phân tích
STT Học viên Chuyên ngành
1 Trần Văn Bạo Hóa Vô cơ
2 Dương Thị Kim Chung Hóa Vô cơ
3 Nguyễn Thị Thùy Dương Hóa Vô cơ
4 Nguyễn Công Đạt Hóa Vô cơ
5 Bùi Đức Điệp Hóa Vô cơ
6 Dương Ngọc Vi Hân Hóa Vô cơ
7 Nguyễn Đức Hoàng Hóa Vô cơ
8 Lê Thị Bích Hồng Hóa Vô cơ
9 Trần Bảo Lâm Hóa Vô cơ
10 Nguyễn Vũ Lân Hóa Vô cơ
11 Trần Thị Kiều My Hóa Vô cơ
12 Lý Văn Nam Hóa Vô cơ
13 Hồ Thị Phú Hóa Vô cơ
14 Từ Tấn Phúc Hóa Vô cơ
15 Trần Văn Quang Hóa Vô cơ
16 Đỗ Thị Tuyết Sương Hóa Vô cơ
17 Trần Văn Thanh Hóa Vô cơ
18 Phạn Thị Thuận Hóa Vô cơ
19 Nguyễn Thị Mỹ Tính Hóa Vô cơ
20 Chu Anh Tuấn Hóa Vô cơ
21 Võ Thị Thu Vi Hóa Vô cơ
22 Đỗ Thị Minh Trang Hóa Hữu cơ
23 Phạm Thị Mỹ Trinh Hóa Hữu cơ
24 Lê Thành Trung Hóa Hữu cơ
25 Huỳnh Thị Tường Vi Hóa Hữu cơ
           
           
Khóa 2017     Khóa 2018    
STT Học viên Chuyên ngành
1 Trần Thị Lan Anh Hóa Phân tích
2 Hoàng Quốc Bình Hóa Phân tích
3 Phan Thị Diễn Hóa Phân tích
4 Võ Minh Khuê Hóa Phân tích
5 Trương Hữu Lộc Hóa Phân tích
6 Bùi Thị Lý Hóa Phân tích
7 Phan Thị Ánh Nhi Hóa Phân tích
8 Hồ Nhật Trường Hóa Phân tích
9 Trần Phương Thảo Hóa Phân tích
10 Trần Mai Giang Hóa Phân tích
11 Đặng Hoàng Phi Phụng Hóa Phân tích
12 Lê Thị Thùy Trang Hóa Phân tích
13 Võ Hữu Trung Hóa Phân tích
STT Học viên Chuyên ngành
1 Cao Thị Ngọc Bích Hóa LT & Hóa Lý
2 Lê Thị Anh Đào Hóa LT & Hóa Lý
3 Đặng Do Hóa LT & Hóa Lý
4 Nguyễn Thị Dự Hóa LT & Hóa Lý
5 Nguyễn Thị Hà Giang Hóa LT & Hóa Lý
6 Nguyễn Thị Hoa Hóa LT & Hóa Lý
7 Bùi Trịnh Khánh Hòa Hóa LT & Hóa Lý
8 Nguyễn Thị Lan Hương Hóa LT & Hóa Lý
9 Nguyễn Thị Hương Hóa LT & Hóa Lý
10 Huỳnh Ngọc Khánh Hóa LT & Hóa Lý
11 Trần Đình Luyện Hóa LT & Hóa Lý
12 Trần Lê Hoa Mai Hóa LT & Hóa Lý
13 Trần Huỳnh Hoàng Nga Hóa LT & Hóa Lý
14 Nguyễn Thị Thanh Nga Hóa LT & Hóa Lý
15 Đoàn Thị Hằng Nga Hóa LT & Hóa Lý
16 Nguyễn Thị Hải Ngọc Hóa LT & Hóa Lý
17 Nguyễn Thị Lệ Nguyên Hóa LT & Hóa Lý
18 Tô Thị Xuân Nhã Hóa LT & Hóa Lý
19 Nguyễn Trần Phi Phong Hóa LT & Hóa Lý
20 Huỳnh Thị Thanh Phương Hóa LT & Hóa Lý
21 Nguyễn Văn Thanh Hóa LT & Hóa Lý
22 Nguyễn Thị Thu Hóa LT & Hóa Lý
23 Lê Hoài Thư Hóa LT & Hóa Lý
24 Đinh Thị Quý Thủy Hóa LT & Hóa Lý
25 Đào Khắc Toản Hóa LT & Hóa Lý
26 Trần Thiên Trí Hóa LT & Hóa Lý
27 Nguyễn Võ Hoàng Vi Hóa LT & Hóa Lý
28 Lê Nữ Hoàng An Hóa Phân tích
29 Hoàng Trần Thùy Chi Hóa Phân tích
30 Nguyễn Văn Đức Hóa Phân tích
31 Phạm Thế Dũng Hóa Phân tích
32 Lâm Hồ Hiệp Hóa Phân tích
33 Nông Thị Lành Hóa Phân tích
34 Hoàng Thị Quỳnh Nga Hóa Phân tích
35 Lê Thị Hạnh Nhân Hóa Phân tích
36 Nguyễn Ngọc Quý Hóa Phân tích
37 Đỗ Lan Thanh Hóa Phân tích
38 Trần Thị Thúy Hóa Phân tích
39 Tăng Thị Thuyền Hóa Phân tích
           
           

 

 

Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---