Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 
Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO PHÒNG

 GVC.ThS. Đỗ Diên

 Trưởng phòng

 Kiêm nhiệm: Trưởng Ban TTND, UV Đoàn Kiểm tra Hành chính - Học chính, giảng dạy tại khoa Hóa.

 Điện thoại: 0914.418.905

 Email: dodien1263@gmail.com

 

TỔ KHẢO THÍ

 

 CN. Nguyễn Thị Minh Hằng

 Chuyên viên

 Kiêm nhiệm: Phụ trách nữ công

 Điện thoại: 0932.484.186

 Email: minhhang0602@gmail.com

 

 CN. Trần Quang Diệu

 Chuyên viên

 Điện thoại: 0886.303.456

 Email: tranquangdieu85@gmail.com

  
 


TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ThS. Hoàng Kỳ Sơn

 Tổ trưởng 

 Kiêm nhiệm: Tổ trưởng Tổ Công đoàn trực thuộc, Ủy viên BCH Hội thể thao Trường.

 Điện thoại: 0984.818.084

 Email: hoangkyson@gmail.com

 ThS. Hoàng Thị Thúy Phượng

 Chuyên viên

 Điện thoại: 0983.754.864

 Email: thuyphuong6185@gmail.com


 ThS. Huỳnh Thị Kim Yến

 Chuyên viên

 Điện thoại: 0906.495.954

 Email: ymhgeo@gmail.com

 Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---