Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

Thông báo về việc triển khai công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế

     

ĐẠI HỌC HUẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:277/ĐHKH-KTĐBCLGD Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2016

V/v triển khai công tác chuẩn bị

 
đón Đoàn Đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế  

                Kính gửi: Trưởng các đơn vị

            Nhà trường đã triển khai công tác Tự đánh giá từ tháng 02 năm 2016, hoàn thành báo cáo Tự đánh giá tháng 9 năm 2016. Theo kế hoạch, Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế sẽ đến khảo sát chính thức vào ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2016. Đoàn đánh giá nội bộ sẽ thẩm định báo cáo Tự đánh giá; nghiên cứu hồ sơ, minh chứng; gặp gỡ, trao đổi và phỏng vấn Ban Giám hiệu, các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, nhóm giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, nhà tuyển dụng lao động và cán bộ đoàn thể; thăm và quan sát các phòng, khoa, thư viện, lớp học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, căn tin và hoạt động giảng dạy của Nhà trường.

            Để đón Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế đến khảo sát chính thức tại Trường, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị làm tốt các công việc cụ thể như sau:

            1. Tất cả các đơn vị trong Trường có kế hoạch và hình thức phù hợp phổ biến hoạt động và kết quả tự đánh giá của Trường đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong đơn vị (Trường gửi kèm Tóm tắt báo cáo Tự đánh giá cho các đơn vịTẠI ĐÂY).

            2. Các Khoa/Bộ môn trực thuộc giới thiệu cho Trường các đối tượng tham dự buổi gặp gỡ, trao đổi với Đoàn đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế (theo mẫu đính kèm) và gửi cho Trường thông qua Phòng KT-ĐBCLGD trước ngày 06/11/2016. Nhà trường sẽ chuẩn bị thư mời, các Khoa/Bộ môn trực thuộc hỗ trợ gửi thư mời và điện thoại liên hệ.

            3. Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc Trung tâm TTTV có mặt thường xuyên tại đơn vị trong 2 ngày 10 và 11/11/2016 để có thể trả lời, cung cấp minh chứng bổ sung khi có yêu cầu của Đoàn đánh giá.

            4. Phòng KHTC-CSVC duy trì và bảo đảm hoạt động của hệ thống mạng internet trong Nhà trường; kiểm tra hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy; làm vệ sinh, đảm bảo sạch đẹp cảnh quan môi trường.

            5. Tổ Bảo vệ thuộc phòng TC-HC kiểm tra, nhắc nhở cán bộ và sinh viên để xe đúng nơi quy định.

            6. Đội Văn minh học đường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở sinh viên chấp hành đúng quy định của Nhà trường về trang phục và bảng tên.

7. Phòng KT-ĐBCLGD cử cán bộ điều phối, trực tiếp làm việc với Đoàn đánh giá trong suốt thời gian khảo sát chính thức; chuẩn bị đầy đủ minh chứng, các tài liệu và biên bản liên quan theo yêu cầu của Đoàn đánh giá.

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG          

Nơi nhận:                                                     

- Các đơn vị;                                                                                          (Đã ký)

- Lưu VT, P.KT-ĐBCLGD.

                                                                                                PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

 Hoàng Kỳ Sơn  04-11-2016 In

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---