Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo đóng góp ý kiến báo cáo Tự đánh giá CTĐT đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông năm 2024

 

Công khai báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo đại học
ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông năm 2024

Ngày đăng: 15/04/2024

Thực hiện Kế hoạch kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đại học năm 2024 theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế công bố công khai Dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học đến các bên liên quan trong và ngoài Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Việc công khai Dự thảo các Báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận Báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía các bên liên quan để hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng năm 2024.

Thời gian đóng góp ý kiến của các bên liên quan bắt đầu từ ngày 15/04/2024 đến hết ngày 15/05/2024.

Các góp ý xin gửi về: Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. E-mail : phongktbdclgd@husc.edu.vn

Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trân trọng tất cả sự đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Trân trọng cám ơn./.

 

1. Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Xem chi tiết
Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục