Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo về việc khảo sát ý kiến của cán bộ, người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ phòng ban chức năng

                   Kính gửi:

                                  - Qúy Thầy/Cô giáo;

                                  - Các lớp sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Thực hiện Kế hoạch Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2020-2021, Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát ý kiến của các cán bộ hiện là giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên, kế toán viên, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật, y sĩ, cán sự, nhân viên phục vụ, nhân viên lái xe..... (gọi tắt là Qúy Thầy/Cô) và các Anh/Chị hiện là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (gọi tắt là Anh/Chị) đang công tác và học tập tại về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ Phòng ban chức năng. Kết quả khảo sát là cơ sở giúp Nhà trường đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Nhà trường.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/01/2021.

Phương thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến (click vào nút  dưới đây để trả lời khảo sát)

                                                                

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt của Nhà trường. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Qúy Thầy/Cô và các Anh/chị.

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục