Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Tin tức

Hội nghị Cán bộ viên chức , người lao động năm học 2023-2024 Phòng Khảo thí - BĐCLGD

17-11-2023

Vào lúc 08 giờ 00  ngày 17 tháng 11 năm 2023, Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2023-2024. Dự Hội nghị có PGS.TS  Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ của đơn vị. 

Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

03-01-2023

Ngày 3/1/2023, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác về khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHKH, Đại học Huế.

Được đăng ở: Website chính
Xem tất cả