Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đoàn TNCS HCM
Thông tin tuyển dụng

Thừa Thiên Huế tổ chức sàn giao dịch việc làm nhân lực công nghệ thông tin

01-10-2020

Đây là lần đầu tiên, một sàn giao dịch việc làm phục vụ nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) được tổ chức với quy mô lớn tại Thừa Thiên Huế.


Được đăng ở: Website chính