Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thông báo về việc điều chỉnh Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH của NCS Đỗ Xuân Huyền

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đỗ Xuân Huyền khóa năm 2016, Ngành Khoa học máy tính, Mã số 9480101, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Cải tiến mô hình CAPE cho hệ thống tính toán đa lõi

- Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 10 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH