Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Quyết định công nhận học viên, giấy báo trúng tuyển & nhập học Cao học khóa năm 2023 (đợt 2)

1. Quyết định công nhận học viên. Tải tại link.

2. Giấy báo trúng tuyển. Tải tại link.

3. Giấy báo nhập học. Tải tại link.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH