Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Điều chỉnh lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Diệu

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Diệu khóa năm 2016, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, mã số 9850101, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

- Tên đề tài luận án: Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp và bảo vệ môi trường lưu vực sông Bung, tinh Quảng Nam.

- Thời gian:  14h00 ngày 10 tháng 3 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH