Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Thông tin tuyển dụng

Kết quả trúng tuyển hợp đồng giao khoán năm 2023

13-07-2023

Hiệu trưởng Trường ĐHKH thông báo kết quả trúng tuyển và tuyển dụng vào các vị trí làm việc là giáo viên thuộc Trường THPT chuyên Khoa học Huế như sau:


Được đăng ở: Website chính

Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023

29-06-2023

Hội đồng tuyển dụng HĐGK Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023 như sau:


Được đăng ở: Website chính

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 và Đề cương soạn bài giảng

15-06-2023

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng HĐ giao khoán năm 2023, và Đề cương soạn bài giảng để thí sinh chuẩn bị dự tuyển.


Được đăng ở: Website chính

Kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng HĐ giao khoán năm 2023

15-06-2023

Vui lòng xem toàn văn thông báo  trong file đính kèm.


Được đăng ở: Website chính

Thông báo Tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023

08-05-2023

Trường ĐHKH thông báo tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023 tại các vị trí giáo viên và cán bộ giám thị học đường thuộc Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế như sau:


Được đăng ở: Website chính

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

08-05-2023

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022


Được đăng ở: Website chính

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng về Nội dung đề cương soạn bài giảng để thí sinh dự tuyển vòng 2

08-05-2023

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng về Nội dung đề cương soạn bài giảng để thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022


Được đăng ở: Website chính

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022

25-04-2023

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học Khoa học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022 như sau:


Được đăng ở: Website chính

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022

23-03-2023

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022 cụ thể như sau (có các văn bản đính kèm):


Được đăng ở: Website chính

Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động năm 2023

06-03-2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông báo kết quả trúng tuyển và tuyển dụng vào các vị trí làm việc như sau (có file đính kèm):


Được đăng ở: Website chính

Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng HĐLĐ năm 2023

21-02-2023

Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHKH xin thông báo Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng HĐLĐ năm 2023 như sau (có file đính kèm)


Được đăng ở: Website chính

Kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển (vòng 1) tại kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ năm 2023

14-02-2023

Trường Đại học Khoa học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển (vòng 1) tại kỳ thi tuyển dụng HĐLĐ năm 2023 như sau (danh sách đính kèm).


Được đăng ở: Website chính

Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023

03-01-2023

Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, cụ thể như sau:


Được đăng ở: Website chính
Trang: 1 2 3