Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Xã hội học và Công tác xã hội

Hoạt động trong dự án "Nâng cao chương trình can thiệp hỗ trợ cho người chăm sóc bệnh nhân Alzhemer và năng lực nghiên cứu về sa sút trị tuệ"

            Trên cơ sở hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế với các trường Đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án "Nâng cao chương trình can thiệp hỗ trợ cho người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer và năng lực nghiên cứu về Sa sút trí tuệ tại Việt Nam", đoàn chủ nhiệm dự án bao gồm GS. TS. Ladson Hinton (Khoa Thần Kinh, Đại học California- Davis, Hoa Kỳ) và PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hường (Giám đốc hợp tác với Việt Nam và Đông Nam Á, Đại học South Carolina, Hoa Kỳ) đã phối hợp với Trường Đại học Khoa Học, Đại Học Huế tổ chức "Buổi chia sẽ kinh nghiệm xin tài trợ nghiên cứu từ nước ngoài" vào lúc 9h-11h ngày 9 tháng 12 năm 2019, tại  Phòng thực hành Khoa Công tác xã hội. 

            Tham gia buổi chia sẽ có sự tham gia đầy đủ của toàn thể cán bộ Khoa Công Tác Xã Hội, đại diện Đại học Y Dược Huế,  các thành viên câu lạc bộ Enjoyable English và một số cán bộ trẻ của Khoa Kiến trúc - Đại học Khoa Học Huế. 

Người đăng: Khoa XHH&CTXH