Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Phiên họp thứ nhất - Hội đồng Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều ngày 26/01/2021, tại phòng họp tầng 2 nhà A đã diễn ra phiên họp thứ nhất của Hội đồng Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự kỳ họp có: TS. Bùi Quang Vũ, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các thành viên Hội đồng Trường theo quyết định số 66/QĐ – HĐĐH ngày 19/10/2020 của Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế.

Sau phát biểu khai mạc của TS. Bùi Quang Vũ, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường, hội đồng đã được nghe giới thiệu và tiến hành bầu thư ký Hội đồng Trường theo hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, TS. Phan Tuấn Anh, Trưởng phòng TCHC đã được hội đồng tín nhiệm bầu vào vị trí thư ký Hội đồng Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên họp lần thứ nhất, các thành viên Hội đồng đã nghe TS. Bùi Quang Vũ, Q.Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHKH trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025;  

TS. Bùi Quang Vũ, Q. Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp thứ nhất

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, các thành viên Hội đồng trường đã thống nhất và biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng trường bao gồm: Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025 và giao cho thường trực Hội đồng hoàn chỉnh, làm hồ sơ trình Hội đồng Đại học Huế thẩm định; Thông qua kế hoạch công tác Hội đồng Trường năm 2021; Thông qua đề án tuyển sinh đại học năm học 2021-2022; Thông qua chủ trương mở mã ngành thạc sĩ Quản lý an toàn và Sức khỏe môi trường và đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục xây dựng đề án mở mã ngành nêu trên trình Giám đốc Đại học Huế phê duyệt; Thông qua chủ trương thành lập Viện nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Khoa Học và đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học hoàn tất các thủ tục xây dựng đề án thành lập Viện  nêu trên trình Giám đốc Đại học Huế phê duyệt

PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng phát biểu tại cuộc họp

TS. Trần Thanh Lương, Trưởng phòng Đào tạo đại học phát biểu tại cuộc họp

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính