Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất

(054)3821247
 
Chuyên mục
Chưa có chuyên mục nào

Quy định về học phí, chế độ miễn, giảm và phương thức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2012-2013

QUY ĐỊNH

Về học phí, học bổng, chế độ miễn, giảm và phương thức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2012-2013

(Ban hành kèm theo Quyết đinh số  171 /QĐ-ĐHKH-KHTC-CSVC ngày  20 tháng 07 năm 2012 của Hiệu trưởng)


Điều 1. Những văn bản căn cứ

- Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ “về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015” (Sau đây gọi tắt là NĐ 49/CP).

- Căn cứ quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy trong các trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 7 năm  2011 của Giám đốc Đại học Huế (Sau đây gọi tắt là QĐ1521/ĐHH).

- Căn cứ quy định về mức thu học phí và miễn, giảm học phí năm học 2012-2013 đối với sinh viên hệ chính quy trong các trường, khoa và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-ĐHH  ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Đại học Huế (Sau đây gọi tắt là QĐ1312/ĐHH).

TẢI TOÀN BỘ QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
 Trần Thị Mai Thi  23-07-2012 In

Được đăng ở: Website chính

Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.

Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---