Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Thông báo v/v kết quả đề nghị bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020

Sáng ngày 07/01/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã họp và xét cho 03 hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của Nhà trường.

Xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính