Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT

Thông báo về việc phúc khảo điểm bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2020-2021

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi của thí sinh với kế hoạch như sau:

1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 3/8/2020 đến hết ngày 7/8/2020.

2. Địa điểm nhận: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên Số 77 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

3. Thời gian trả kết quả: Ngày 10/8/2020.

Xem toàn văn thông báo tại đây

Tải đơn xin phúc khảo tại đây

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính