Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT

Thông báo về việc tuyển sinh phương thức 2 vào lớp 10 không chuyên THPT năm học 2020 - 2021

Căn cứ văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông báo số 439a/TB-ĐHKH ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 – 2021;

Hội đồng tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tiếp nhận hồ sơ xét tuyển phương thức 2 vào lớp 10 không chuyên THPT năm học 2020 – 2021 với kế hoạch như sau:

 

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 3/8/2020 đến hết ngày 10/8/2020.

2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên Số 77 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

3. Thời gian trả kết quả: Ngày 12/8/2020.

II. Hồ sơ xét tuyển:

1. Đơn xét tuyển. (Có mẫu đơn đính kèm).

2. Bản photo điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem toàn văn thông báo tại đây

Tải Đơn xét tuyển lớp 10 không Chuyên tại đây

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính