Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT

Thời khóa biểu học kì 2, năm học 2020 - 2021

Thời khóa biểu học kì 2, năm học 2020 - 2021

     Thời khóa biểu của các lớp: 10 chuyên Toán, 10 chuyên Tin 1, 10 chuyên Tin 2, 10A

     Vui lòng xem file đính kèm dưới đây.

/images/news/2021/20210331043656_TKB%20HKII%202020-2021_chinh.xls

    Nếu có thắc mắc gì, xin liên hệ: 

    Thầy Phan Văn Trí: 0905655664

 

Người đăng: Admin khối chuyên