Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi THPT năm 2021.

     Ngày 12 tháng 03 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi THPT năm 2021.

(Ảnh minh họa, nguồn: https://nld.com.vn/)

     Theo đó, nhiều điểm liên quan đến hội đồng thi, thí sinh, quy trình ra đề, chấm thi, thanh tra, kiểm tra thi cùng một số nội dung quan trọng khác đã có sự điều chỉnh, sửa đổi so với trước đây.

    Nội dung chi tiết vui lòng xem ở trang đính kèm dưới đây.

/images/news/2021/20210331012313_05_2021_TT_BGDDTs%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%2C%20b%E1%BB%95%20sung%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%81u%20c%E1%BB%A7a%20Quy%20ch%E1%BA%BF%20thi%20t%E1%BB%91t%20nghi%E1%BB%87p%20trung%20h%E1%BB%8Dc%20ph%E1%BB%95%20th%C3%B4ng_6536025146e17604931f9063bb3ef57b.PDF

Người đăng: Admin khối chuyên